Oferta edukacyjna - szkoły ponadgimnazjalne

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY
PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT CIECHANOWSKI
NA ROK SZKOLNY  2017/2018

OGÓŁEM 28 ODDZIAŁÓW / 840 UCZNIÓW

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 13 oddziałów, w tym:

I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie - 8 oddziałów / 240 uczniów

2 klasy o profilu humanistycznym

1 klasa o profilu biologiczno - chemicznym

2 klasy o profilu biologiczno - medycznym

2 klasy o profilu matematyczno - informatycznym

1 klasa o profilu matematyczno - geograficznym

II Liceum Ogółnokształcące im. Adama Mickiewicza  w Ciechanowie -  4 oddziały / 120 uczniów

1 klasa o profilu humanistyczno - prawnym

1 klasa o profilu językowym

1 klasa o profilu biologiczno - medycznym

1 klasa o profilu matematyczno - informatycznym

3 Liceum Ogólnokszatłcące im. Stanisława Staszica w Ciechanowie   - 1 oddział /30 uczniów

1 klasa o profilu rehabilitacja i rekreacja

TECHNIKA- 11 oddziałów, w tym:

w ZS nr 1 w Ciechanowie – 4 oddziały / 120 uczniów
Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema
06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Warszawskich 24
tel. 23 672 48 24
w tym:

 • technik informatyk
 • technik elektryk/technik informatyk
 • technik cyfrowych procesów graficznych/technik teleinformatyk
 • technik logistyk


w ZS nr 2 w Ciechanowie -  4 oddziały / 120 uczniów
Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza
06-400 Ciechanów,
ul. Orylska 9
tel. 23 672 34 48

w tym:

 • technik ekonomista/ technik obsługi turystycznej
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik hotelarstwa
 • spedytor / kelner z obsługą turystyczno-pokładową


w ZS nr 3 w Ciechanowie  - 2 oddziały / 60 uczniów
Zespół Szkół im. S. Staszica
06-400 Ciechanów,
ul. Okrzei 6
tel. 23 672 30 51

w tym:

 • technik pojazdów samochodowych
 • technik mechatronik / technik mechanik


w ZST w Ciechanowie  -  1 oddział / 30 uczniów
Zespół Szkół Technicznych im. S. Płoskiego
06-400 Ciechanów,
ul. Kopernika 7
tel. 23 672 53 75

w tym:

 • technik budownictwa / technik organizacji reklamy


SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA - 4 oddziały

w Zespole Szkół Nr. 3 im. S. Staszica
06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 6
tel. 23 672 30 51

Szkoła Branżowa I Stopnia  Nr. 3 w Ciechanowie - 2 oddziały /60 uczniów
w tym:

 • klasa A wielozawodowa
 • klasa B wielozawodowa

w Zespole Szkół Technicznych im. S. Płoskiego - 2 oddziały / 60 uczniów
06-400 Ciechanów, ul. Kopernika 7
tel. 23 672 53 75
Szkoła Branżowa I Stopnia  Nr. 4 w Ciechanowie
w tym:

 • klasa wielozawodowa
 • klasa wielozawodowa/monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

 

Powrót na początek strony