Logo Tłumacza Migam

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I

Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I podał do publicznej wiadomości  komunikaty  dotyczące wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku:

MP

Powrót na początek strony