Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatnie poradnictwo obywatelskie.

Oferty należy składać w terminie 29.10. 2018 r. - 23. 11.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, pokój 108 I p. bądź za pośrednictwem poczty na w/w adres.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w dziale Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej   Biuletynu Informacji Publicznej.

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłosił również nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację w 2019 roku zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - więcej.

MP

Powrót na początek strony