Logo Tłumacza Migam

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego informuje o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Ilustracja do artykułu Starostwo_strona.jpg

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego informuje o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem " Mistrzostwa Seniorów w podnoszeniu ciężarów" złożonej przez Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy "Mazovia" z siedzibą w Ciechanowie ul. Kraszewskiego 8.

Wszelkie uwagi dotyczące realizacji przedstawionego zadania należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 (w sekretariacie Starostwa pokój 108 I p) bądź za pośrednictwem poczty na w/w adres, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia (tj. do 10 czerwca 2019 r.).

Szczegółowe informacje w załączeniu:

 

Powrót na początek strony