Logo Tłumacza Migam

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego informuje o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Ilustracja do artykułu Starostwo_strona.jpg

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego informuje o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej  oferty realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem "Dzień Dziecka na Leśnej  Polanie "  złożonej przez Fundację Tak Dla  Rodziny z siedzibą w Glinojecku, ul. Południowa 21 B/1.

Szczegóły dotyczące oferty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Powrót na początek strony