Zabytki

W gminach powiatu ciechanowskiego znajdują się liczne zabytkowe budowle świeckie  i sakralne, pomniki oraz obiekty o wartościach kulturowych, historycznych, które świadczą o bogactwie tej ziemi.

Do cenniejszych zabytków w Ciechanowie należy:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - prowadzi badania, organizuje wystawy, zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego Północnego Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji szlacheckich. Gromadzi głównie zabytki archeologiczne, etnograficzne, archiwalne i militarne związane z historią Ziemi Ciechanowskiej.
Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - najwspanialsza pamiątka Ciechanowa, gotycka budowla obronna z XIV wieku, uznana za najlepiej zachowany nizinny zamek  polski. Trwa rewitalizacja Zamku, wpisując w starożytne mury nowoczesną architekturę.
Kościół Farny w Ciechanowie z XIV-XVI  wieku - świątynia jest przykładem tzw. gotyku mazowieckiego. Wewnątrz kościoła znajduje się renesansowy nagrobek rycerski oraz liczne tablice pamiątkowe.
Kościół Poaugustiański w Ciechanowie - powstały w XVI wieku przy klasztorze o. augustianów.
Ratusz miejski w Ciechanowie - neogotycki, znajdujący się na północnej stronie rynku, wzniesiony w 1844 roku. Obecnie znajduje się tu siedziba władz miasta.
Grodzisko (X-XI w.)  - kolebka Ciechanowa położona obok Kościoła Farnego. To tu legendarny Ciechan postawił pierwszy szałas, założył rodzinę, a potem przy pomocy licznych i dzielnych synów wzniósł drewniany gród.
Dzwonnica neogotycka w Ciechanowie – 1889 r., czworoboczna oszkarpowana z kolistymi przeźroczami i szczytami sterczynowymi.
Budynek Powiatowej Komendy Policji –  jego budowę rozpoczęto w 1913 r., obecny wygląd  neorenesans polski po 1920 roku. W okresie międzywojennym mieściło się tu Starostwo Powiatowe, Związek Samorządowy, Sąd Powiatowy, Urząd Skarbowy.
Kamienica eklektyczna Brudnickich – z  1912 r., jedna z najładniejszych w Ciechanowie.
Osiedle Bloki – największa inwestycja mieszkaniowa powstała w czasie II wojny światowej.

Na szczególną uwagę zasługują obiekty zabytkowe położone poza Ciechanowem:

Zespół Pałacowo - Parkowy  Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej  - zawierający wiele pamiątek po Zygmuncie Krasińskim i innych odzwierciedlających wydarzenia historyczne, kulturowe i atmosferę tego okresu. Jest jednym z najbardziej atrakcyjnych obiektów w skali kraju. Romantyczny park w stylu angielskim o powierzchni 21 ha wraz ze swoim zróżnicowanym drzewostanem i stawami rybnymi stwarza znakomity mikroklimat.
Neoklasycystyczny kościół z XIX wieku w Opinogórze Górnej, gdzie znajdują się groby Krasińskich, w tym Zygmunta.
Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie  - z drugiej połowy XIX pięknie usytuowana na terenie parku willa o nazwie „Krzewnia”, w której żył i przez wiele lat tworzył Aleksander Świętochowski.
Dworek Aleksandry Bąkowskiej z początku XX wieku w Gołotczyźnie – budynek dawnej szkoły żeńskiej) - mieszkała tu dziedziczka dóbr w Gołotczyźnie, hrabianka Aleksandra Bąkowska, fundatorka wielu inicjatyw oświatowych.
Dwór drewniany z XVIII wieku w Koźniewie Wielkim– późnobarokowy ze specyficznymi zdobieniami.
Zabytkowy kościół w Lekowie  - barokowo-drewniany.
Zespół pałacowo-parkowy z XVIII wieku w Luberadzu - niezwykłe połączenie klasycyzmu z sentymentalizmem.
Kościół w Kraszewie -  murowano-drewniany z XVI-XVIII wieku, z wyjątkowym  drewnianym nagrobkiem i amboną z XVIII wieku.
Kościół w Malużynie  - murowano-drewniany z XVI- XVIII wieku,  z bogatym wyposażeniem.

Powrót na początek strony