Logo Komunikacja Bez Barier

Położenie, ludność

Powiat ciechanowski leży w północnej części Mazowsza. Obejmuje obszar 106,3 tys. ha tj. 3,0 % powierzchni województwa mazowieckiego. Graniczy z pięcioma powiatami: mławskim, przasnyskim, makowskim, pułtuskim i płońskim.

Położenie Powiatu Ciechanowskiego w Województwie Mazowieckim


Tworzą go miasto Ciechanów i gmina miejsko-wiejska Glinojeck oraz gminy wiejskie: Ciechanów, Gołymin, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin i Sońsk.
    Teren powiatu ciechanowskiego położony jest w korzystnej relacji przestrzennej do krajowego systemu komunikacji drogowej i kolejowej. Dobre powiązania zapewniają:
•    magistrala kolejowa E-65 Warszawa – Gdańsk;
•    trzy drogi krajowe: droga krajowa nr 7 (Warszawa-Płońsk-Glinojeck-Mława-Gdańsk), droga krajowa nr 50 (Ciechanów-Płońsk-Sochaczew-Ostrów Mazowiecka), droga krajowa nr 60 (Kutno-Płock-Ciechanów-Ostrów Mazowiecka);
•    drogi wojewódzkie: nr 615, nr 616 i nr 617.
Krajowe i regionalne szlaki komunikacyjne uzupełnia sieć dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 1500 km. Ogółem na terenie powiatu znajduje się ponad 1644 km dróg publicznych.
W granicach powiatu zamieszkuje około 91 tys. osób, co stanowi 1,7% ludności województwa mazowieckiego. Na terenach wiejskich mieszka ok. 46% ludności  powiatu. Gęstość zaludnienia wynosi 85 osób/km.
Przez teren powiatu przebiega zmodernizowana linia kolejowa E65 Warszawa - Gdynia (wraz z infrastrukturą obejmującą m.in. dworce kolejowe i przystanki) z nowoczesnymi  wiaduktami również w ciagu dróg powiatowych.

Powrót na początek strony