Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy

 

 

„AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY
W POWIECIE CIECHANOWSKIM (II)”


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy
Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych realizowana przez PUP

Wartość projektu – 3 883 868,52 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich – 3 107 094,84 zł
Okres realizacji – 01.01.2017 – 31.12.2018

Beneficjent - Powiat Ciechanowski
Realizator projektu - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

      Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim.
                         
      W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

 • usługi w zakresie poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy,
 • szkolenia,
 • staż,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
   
  Szczegółowe informacje o projekcie na stronie Powiatowego Urzędu Pracy http://www.pup-ciechanow.pl 

______________________________________________________________________________________
„AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY
W POWIECIE CIECHANOWSKIM (I)”


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy
Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych realizowana przez PUP

Wartość projektu – 2 799 528,93 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich – 2 239 623,14 zł
Okres realizacji – 01.01.2015 – 31.12.2016

Beneficjent - Powiat Ciechanowski
Realizator projektu - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie


    Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim.                               

     W ramach projektu zrealizowane były następujące formy wsparcia:

 • usługi w zakresie poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy,
 • szkolenia,
 • staż,
 • prace interwencyjne,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie Powiatowego Urzędu Pracy http://www.pup-ciechanow.pl 

 

MP/24.05.2017

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony