Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego

Młodzieżowa Rada Powiatu Ciechanowskiego właśnie rozpoczęła swoją działalność. W piątek, 7 października br. odbyła się jej inauguracyjna sesja, w trakcie której wybrano prezydium rady, na którego czele stanęła Izabela Borkowska. Wybrani na stanowiska Radni to uczniowie szkół średnich z terenu powiatu ciechanowskiego, którzy złożyli uroczyste ślubowanie.

sesja młodzieżow.jpg

W czerwcu Uchwałą Nr VI/49/370/2022 Rada Powiatu Ciechanowskiego powołała do życia Młodzieżową Radę Powiatu. Rada liczy 21 radnych, a na jej czele stoi prezydium rady, w skład którego wchodzą przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz oraz członkowie prezydium. Wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu odbyły się pod koniec września.

W ramach swoich kompetencji Młodzieżowa Rada będzie mogła m.in.: reprezentować swoich wyborców wobec władz i administracji szkolnej, inicjować działania dotyczące życia młodzieży w powiecie, organizować imprezy kulturalne, koordynować i inspirować inicjatywy młodych ludzi oraz interweniować i wysuwać własne inicjatywy pomocy w przypadku łamania praw ucznia oraz młodego obywatela.

 

Skład Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego przedstawia się następująco:

 • Borkowska Izabela – Przewodnicząca
 • Lawendowski Mateusz - Wiceprzewodniczący
 • Chrabąszcz Olga – Sekretarz
 • Borkowska Karolina
 • Gross Karen
 • Jaglarska Klaudia
 • Jakubowska Julia
 • Kanownik Konrad
 • Krajewski Adrian
 • Kuc Małgorzata
 • Lampkowska Patrycja
 • Leśniewska Angelika
 • Orysiak Łukasz
 • Perkowska Oliwia
 • Potocki Julian
 • Rzeczkowska Oliwia
 • Wanisiewicz Alan
 • Winiarska Julia
 • Wiśniewski Patryk
 • Zajdziński Aleksander
 • Żakiewicz Zuzanna

 

Zadanie pn. ,,Młodzieżowa Rada Powiatu Ciechanowskiego'' współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony