Logo Komunikacja Bez Barier

Lista aktualności

 • 2.jpg

  Unijne wsparcie dla szkół

  Samorząd Województwa Mazowieckiego wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-coV-2, w której znalazły się szkoły i uczniowie realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

  Czytaj więcej
 • IMG_5158.jpg

  Konferencja regionalna "Zdrowie i rozwój Mazowsza - #eFEktUE"

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zorganizowała w dniu 15 września 2021 r. konferencją regionalną pt.: "Zdrowie i rozwój Mazowsza - #eFEktUE"." Konferencja odbyła się w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie.

  Czytaj więcej
 • grafika konsultacja społeczna.jpg

  Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+

  Zarząd Województwa Mazowieckiego opracował projekt Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+, stanowiący aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku (zwany dalej: „projektem SRWM 2030+) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Czytaj więcej
 • piecza zastępcza.png

  Rodzinna Piecza Zastępcza

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie jako organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Ciechanowskiego poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych zawodowych i niezawodowych.

  Czytaj więcej
 • budynek.jpg

  Zmiany organizacyjne w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie

  Informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie, zadania dotąd wykonywane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu są obecnie realizowane przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych, które zaczęło funkcjonować z dniem 1 września br. oraz inne Wydziały Urzędu.

  Czytaj więcej
 • konkurs plastyczny www ok.jpg

  Konkurs plastyczny "Beksiński ...ROMANTYZM NIEOCZYWISTY"

  „Beksiński… ROMANTYZM NIEOCZYWISTY” to temat przewodni konkursu, który ogłaszamy w związku z wystawą prac malarza w Opinogórze, którą będzie można zobaczyć od 17 września do 31 października.

  Czytaj więcej
 • Logo_-_Inspekcja_Transportu_Drogowego.jpg

  Komunikat

  Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.): zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

  Czytaj więcej
 • PLAKAT Lider Zmian 2021.jpg

  Przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń do plebiscytu #eFEktUE

  Organizatorem konkursu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Plebiscyt odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

  Czytaj więcej
 • Plakat_Konkurs_Mazowieckie_Barwy_Wolontariatu.jpg

  XI EDYCJA KONKURSU „MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU”

  Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Celami tego Konkursu są: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

  Czytaj więcej
Powrót na początek strony