Dostępność

1.Deklaracja dostępności


2.Raport o stanie dostępności


3.Dostęp alternatywny


4.Koordynatorzy dostępności


5.Informacja o Starostwie Powiatowym w Ciechanowie w wersji łatwej do czytania i zrozumienia/ETR

a.Słowo wstępne Starosty Powiatu Ciechanowskiego – druk ETR

b.Władze powiatu - druk ETR

c.Przewodnik-logotyp Starostwa, Wydziały i ich funkcje, instytucje znajdujące się w budynku Starostwa- druk ETR

d.Jak poruszać się po budynku Starostwa - druk ETR

e.Edukacja i wychowanie - druk ETR

f.Pomoc społeczna - druk ETR

g.Fundacje i stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnościami - druk ETR

h.Kultura i sztuka - druk ETR

i.Nieodpłatana pomoc prawna - druk ETR

j.Porady w zakresie pomocy finansowej - druk ETR

k.Asystent osoby niepełnosprawnej - druk ETR

l.Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością - druk ETR

ł.Samorząd Województwa Mazowieckiego a osoby niepełnosprawne- druk ETR


6. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024 - 2025


7.Ważne terminy dla koordynatorów dostępności, stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami i ich opiekunów


8.Przydatne informacje, pliki i nowinki techniczne dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów:

Broszura "Kiedy rodzi się anioł", zawierająca dane kontaktowe do osób służących pomocą osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Informacje o zespole Tourette'a

Informacje o formach dostępności

Gadżety dla osób z niepełnosprawnościami - artykuł

Wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością


9.Filmy dotyczące dostępności w polskim języku migowym

Co można załatwić, jak dotrzeć do Starostwa Powiatowego ?


Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
 
Informacja o dostępności budynku Starostwa
Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony