O powiecie

Powiat Ciechanowski utworzony został w 1999 roku, jest istotną częścią województwa mazowieckiego, a jego siedzibą jest miasto Ciechanów. Graniczy bezpośrednio z pięcioma powiatami: makowskim, mławskim, płońskim, przasnyskim i pułtuskim. W skład powiatu wchodzą: gmina miejska Ciechanów, gmina miejsko-wiejska Glinojeck, gminy wiejskie: Ciechanów, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra-Górna, Regimin, Sońsk.

Powiat Ciechanowski jest miejscem zapewniającym zaspokojenie wszystkich potrzeb życia codziennego oraz promującym rozwój człowieka, z zachowaniem regionalnej tożsamości i kultury ziemi ciechanowskiej, a także będący miejscem otwartym na osoby przyjezdne. Dbamy o zwiększenie atrakcyjności życia, wspieranie innowacyjności i podejmowanie wyzwań, rozwój edukacji i przedsiębiorczości, turystyki i aktywności społecznej. Troszczymy się o środowisko naturalne, dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i potrzeby mieszkańców. Wzmacniamy współpracę międzysamorządową i międzysektorową. Atutem naszego powiatu jest stały rozwój i współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami. Ziemia ciechanowska to malownicze miejsce na mapie województwa mazowieckiego, skrywające w sobie wiele atrakcji turystycznych.

Będąc na ziemi ciechanowskiej powinno się odwiedzić takie miejsca jak:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej – umiejscowione na terenie miasta Ciechanów. Można tu zobaczyć wystawy stałe, np. „Utracony świat… ślady rodzin żydowskich w Ciechanowie do 1942 roku” czy „Dawne rzemiosło wsi mazowieckiej w miniaturze”.

Zamek Książąt Mazowieckich - został wzniesiony w latach 1399–1429 przez księcia mazowieckiego Janusza I Starszego. Obecnie właścicielem zamku jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, a zarządcą Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie po rewitalizacji nabrał nowego wyglądu i funkcjonalności.

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - składa się kilka obiektów usytuowanych na terenie 22-hektarowego parku  krajobrazowego w stylu angielskim. Są to: neogotycki Pałacyk, neogotycki budynek Oficyny Dworskiej, dwór, powozownia, oranżeria, zabudowania folwarczne.

Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie  - zespół budynków muzealnych podzielony na kilka części: Dworek Aleksandry Bąkowskiej, budynki gospodarskie, budynek Krzewni, udostępniony dworek drobnoszlachecki wraz ze spichlerzem.

Rodzinny Park Edukacji i Rozrywki w Gołotczyźnie - jest to najnowsza inwestycja powiatu ciechanowskiego, zrealizowana dzięki wsparciu urzędu marszałkowskiego. Całkowita powierzchnia parku przekracza 5ha, a na jego terenie znajdują się: 38 bulodromy - boiska do gry w petanque , o całkowitej powierzchni: 2280m2, plac zabaw w części przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami, tężnie solankowe, aleja pamięci z ławeczkami upamiętniającymi osoby szczególnie zaangażowane w rozwój powiatu ciechanowskiego, na różnych płaszczyznach. Do parku można się dostać jedną z powiatowych ścieżek rowerowych, którą można przejechać na wypożyczonym powiatowym rowerze elektrycznym.

 

 

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony