Użyteczne adresy

Starostwo Powiatowe  w  Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
tel. 729 055 955


www.ciechanow.powiat.pl


e-mail: starostwo@ciechanow.powiat.pl

Urząd Miasta Ciechanów
06-400  Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6
tel.  23 674 92 04,  fax  23 672 29 63
www.umciechanow.pl

Urząd Miasta i Gminy  Glinojeck
06-450 Glinojeck, ul. Płocka 12
 tel./fax  23 674 00 17
www.glinojeck.pl

Urząd Gminy Ciechanów
06-400 Ciechanów, ul. Fabryczna 8
tel.  23 672 26 46
www.gminaciechanow.pl

    Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek      

06-420 Gołymin Ośrodek, ul. Szosa Ciechanowska 8
tel.  23 671 60 20
www.golymin-osrodek.pl

Urząd Gminy Grudusk
06- 460 Grudusk, ul. Ciechanowska 54
tel. /fax 23 671 50 12
www.ug.grudusk.com

Urząd Gminy Ojrzeń
06-456 Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27
tel. 23 671 83 20, fax 23 671 83 10
www.ojrzen.pl

Urząd Gminy Opinogóra Górna
06-406 Opinogóra, ul. Krasińskiego 4
tel. /fax 23 67361 10
www.ugportal.opinogoragorna.pl

Urząd Gminy Regimin
06-461 Regimin 22
tel./fax  23 681 17 56
www.regimin.pl

Urząd  Gminy  Sońsk
06-430 Sońsk, ul. Ciechanowska 20
tel.  23 671 30 85, fax 23 671 38 22
www.sonsk.pl

 Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
tel.  23 671 93 00, fax  23 671 93 03
www.mazowieckie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie
Delegatura w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1
tel.  23 673 07 00, fax  23 673 07 02
www.mazovia.pl

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
w Warszawie
Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, Plac Kościuszki 5
tel. 22 542 27 16
www.mazowia.eu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Delegatura w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 6
tel. 23 672 59 55, fax 23 672 52 61

www.wios.warszawa.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Filia  w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1
tel.  23 673 07 31, fax 23 673 07 32

www.wup.warszawa.ibip.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Sygietyńskiego 11
tel.  23  673 08 50, fax 23 674 36 62 
www.pup-ciechanow.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
tel. /fax 23 672 32 47

www.warszawa.rio.gov.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2
tel.  23 673 03 34, fax 23 672 27 64
www.szpitalciechanow.com.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
06- 400 Ciechanów, ul. Letnia 17
tel. /fax 23 672 28 56

www.piw-ciechanow.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 27
tel.  23 672 33 13, fax  23 672 41 44

www.gov.pl

Urząd Statystyczny w Warszawie Oddział w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Nadrzeczna 1
tel.  23 672 43 81,  23 672 53 12

www.warszawa.stat.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie
06 400 Ciechanów, ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25
tel. 23 673 16 14, fax 23 673 14 10 www.bip.ciechanow.kpp.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa  Państwowej Straży Pożarnej
06- 400 Ciechanów, ul. Płocka 32
tel.  23 671 28 50, fax 23 672 40 51
www.kppspciechanow.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
tel.  23  672 46 24
www.pcpr-ciechanow.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Wyzwolenia 10a
tel./fax 23 672 26 73, 23 673 27 73
www.pppciechanow.pl
e-mail: info@pppciechanow.pl

Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"
06- 400 Ciechanów, ul. Batalionów Chłopskich 12
tel./fax  23 672 14 85
www.kombatant.lap.pl

Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie 
06-400 Ciechanów, ul. Krucza 32
www.dpsciechanow.pl
tel. 23 672 33 05, fax 23 67297 56

 Powiatowy  Zarząd Dróg
06-400 Ciechanów, ul. Mazowiecka 7
tel.  23 672 54 14
www.pzdciechanow.pl

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej
06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 5
tel.  23 672 42 96
www.pckisz.pl

Sad Rejonowy w Ciechanowie
06- 400 Ciechanów, ul. Mikołajczyka 5 i 6
tel. 23 674 17 00

www.ciechanow.sr.gov.pl

Urząd Skarbowy w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Warszawska 58
tel.  23 674 19 00, fax  23 674 19 03

www.mazowieckie.kas.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
06-400 Ciechanów, ul. Rzeczkowska 8
tel.  22 560 16 00

www.zus.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Placówka  Terenowa w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 81
tel. 23 672 44 20, fax 23 674 24 26

www.krus.info.pl

Urząd  Celny  w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 39a
tel. 23 662 60 90, fax  23 662 22 05

www.mazowieckie.kas.gov.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60 B
tel.  23 673 24 84

www.mosirciech.pl

Zakład  Komunikacji Miejskiej
06- 400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83
tel./fax  23 672 22 16

www.zkmciechanow.pl

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
06-400  Ciechanów, ul. Gostkowska 83
tel.  23 672 22 42

www.pukciechanow.pl

   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o.
06-400 Ciechanów, ul. Tysiąclecia 18
tel./fax  23 672 21 60

www.pecciechanow.pl

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ciechanowie Sp. z o.o.
06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 14
tel.  23 672 52 76, fax 23 672 38 18

www.tbsciechanow.pl

Mazowiecka Izba Gospodarcza
06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 28A
tel. 48 502 277 787

www.migciechanow.pl

 

MEDIA  LOKALNE

Tygodnik  Ciechanowski
06-400 Ciechanów, ul. Ściegiennego 2
www.tc.ciechanow.pl
tel. /fax  23 672 34 02

Katolickie Radio Diecezji Płockiej
06-400 Ciechanów, ul. Ściegiennego 18
tel/fax   23 673 44 22
www.krdp.fm 

Czas Ciechanowa
06-400 Ciechanów, ul. Ściegiennego 9
tel.  23 673 28 18
www.czasciechanowa.pl
 

Tygodnik Ilustrowany
06-400 Ciechanów, ul. Kilińskiego 8
tel.  23 672 55 88
redakcja@brjmedia.pl

Portal Miasta Ciechanów
www.ciechanowonline.pl

Portal Miasta Ciechanów
http://ciechanowinaczej.pl

Portal Miasta Ciechanów
www.eciechanow.pl

CiechTivi.pl
http://www.ciechtivi.pl/

Portal 06400.pl
www.06400.pl

Samorządowiec Powiatu Ciechanowskiego
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
tel. 23 673 26 02,
starostwo@ciechanow.powiat.pl

RMF Maxxx
www.rmfmaxxx.pl

Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów
pl. Jana Pawła II 6
tel. 23 674 93 02

www.umciechanow.pl

Radio dla Ciebie
www.rdc.pl

Ciech24
http://www.ciech24.pl

  

 


 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony