Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe w Powiecie Ciechanowskim

Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pod tytułem
,,Udział  drużyny juniorów młodszych w rozgrywkach Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej” złożonej przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Jurand.


Oferta realizacji zadania publicznego


Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pod tytułem ,,III Ciechanowski Turniej Bokserski” złożonej przez Ciechanowski Klub Bokserski.

Oferta realizacji zadania publicznego


 

Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pod tytułem ,,I Spartakiada Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Ciechanowskiego” złożonej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Humięcinie.

Oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie

o możliwości składania propozycji zadań publicznych do

uwzględnienia w Programie Współpracy Powiatu

Ciechanowskiego z NGO na rok 2024


Konsultacje zmian rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Uchwała nr 112/2021

Projekt Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany współpracy z organizacjami pozarządowymi


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego na rok 2021

Uchwała 28/2021

Załącznik do Uchwały 28/2021

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego

Ogłoszenie

Uchwała nr 202/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok

Uchwała 202/2020

WZÓR UMOWY do uchwały 202/2020

Wzór oferty

zał_Ogłoszenie do uchw 202/2020Konsultacje projektu rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Szczegóły w  Biuletynie Informacji Publicznej

Koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi


Ważne strony dla organizacji pozarządowych:

www.pozytek.gov.pl/

  www.boris.org.pl  /  www.dialog.mazovia.pl

Na terenie powiatu ciechanowskiego funkcjonuje:


Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 WYKAZ  STOWARZYSZEŃ

WYKAZ  FUNDACJI

dane w powyższych wykazach udostępnione zostały z ewidencji stowarzyszeń i fundacji
działających na terenie powiatu ciechanowskiego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Informacja

Oferta

Informacja

Oferta

Informacja

Informacja

Informacja

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony