Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe w Powiecie Ciechanowskim

Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pod tytułem „Zawody w podnoszeniu ciężarów” złożonej przez Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy ,,MAZOVIA"

Oferta realizacji zadania publicznego

 


Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „Udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Macedonii Północnej” złożonej przez Stowarzyszenie Ludowego Zespołu Artystycznego ,,Ciechanów".

Oferta realizacji zadania publicznego


 

Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pod tytułem „Leśna ZaDyszka 2024” złożonej przez Stowarzyszenie ZaDyszka

Oferta realizacji zadania publicznego


Informacja  o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pod tytułem „W duchu sportowej walki: Konferencja Ciechanowskiego Klubu Bokserskiego” złożonej przez Ciechanowski Klub Bokserski.

 

Oferta realizacji zadania publicznego


Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonych ofert realizacji zadania publicznego w zakresie kultury pod tytułem „Wydanie tomiku poezji Czesława Janowskiego”” złożonej przez Odział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich.

 

Oferta realizacji zadania publicznego


Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pod tytułem „Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych - taekwondo” złożonej przez Miejskie Ognisko TKKF Promyk Ciechanów.

Oferta realizacji zadania publicznego

 


Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pod tytułem „III Grand Prix Ciechanowa im. Ireneusza Palińskiego w podnoszeniu ciężarów” złożonej przez Stowarzyszenie Sportowe im. Ireneusza Palińskiego.

Oferta realizacji zadania publicznego


Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pod tytułem „Udział zawodników CKKK w Spanish Open” złożonej przez Ciechanowski Klub Karate Kyokushin.

 

Oferta realizacji zadania publicznego


Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego na rok 2024.


Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pod tytułem ,,Terapeutyczne Warsztaty Artystyczne” złożonej przez Klub Karate Kyokushin.

Oferta realizacji zadania publicznego


Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pod tytułem ,,Dofinansowanie do zakupu podbór stabilizacyjnych” złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szulmierzu.

Oferta realizacji zadania publicznego


Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pod tytułem ,,Terapeutyczne Warsztaty Artystyczne” złożonej przez Stowarzyszenie VOX.

Oferta realizacji zadania publicznego


Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pod tytułem
,,Udział  drużyny juniorów młodszych w rozgrywkach Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej” złożonej przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Jurand.


Oferta realizacji zadania publicznego


Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pod tytułem ,,III Ciechanowski Turniej Bokserski” złożonej przez Ciechanowski Klub Bokserski.

Oferta realizacji zadania publicznego


 

Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pod tytułem ,,I Spartakiada Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Ciechanowskiego” złożonej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Humięcinie.

Oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie

o możliwości składania propozycji zadań publicznych do

uwzględnienia w Programie Współpracy Powiatu

Ciechanowskiego z NGO na rok 2024


Konsultacje zmian rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Uchwała nr 112/2021

Projekt Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany współpracy z organizacjami pozarządowymi


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego na rok 2021

Uchwała 28/2021

Załącznik do Uchwały 28/2021

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego

Ogłoszenie

Uchwała nr 202/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok

Uchwała 202/2020

WZÓR UMOWY do uchwały 202/2020

Wzór oferty

zał_Ogłoszenie do uchw 202/2020Konsultacje projektu rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Szczegóły w  Biuletynie Informacji Publicznej

Koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi


Ważne strony dla organizacji pozarządowych:

www.pozytek.gov.pl/

  www.boris.org.pl  /  www.dialog.mazovia.pl

Na terenie powiatu ciechanowskiego funkcjonuje:


Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 WYKAZ  STOWARZYSZEŃ

WYKAZ  FUNDACJI

dane w powyższych wykazach udostępnione zostały z ewidencji stowarzyszeń i fundacji
działających na terenie powiatu ciechanowskiego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Informacja

Oferta

Informacja

Oferta

Informacja

Informacja

Informacja

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony