Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe w Powiecie Ciechanowskim

Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pod tytułem "Udział drużyny seniorów w 2 rundzie rozgrywek 1 ligi piłki ręcznej sezonu 2022/2023" złożonej przez Stowarzyszenie Ciechanowski Klub Sportowy JURAND.

Oferta realizacji zadania publicznego


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego na rok 2023

Uchwała Nr 26/2023

Załącznik do Uchwały Nr 26/2023


Ogłoszenie
o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej
powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych Powiatu Ciechanowskiego

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowejUchwała Nr 193/2022 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego na 2023 roku.

 

Załącznik do Uchwały Nr 193/2022Uchwała Nr 168/22 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ogłoszenia wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „ Program współpracy Powiatu Ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

 

 

Ogłoszenie wyników konsultacji dotyczących projektu „ Program współpracy Powiatu Ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok"


Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod tytułem "Tradycyjne Bożonarodzeniowe- zdobienie pierników" złożonej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Regiminie.

Oferta realizacji zadania publicznego


Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pod tytułem „ DZIKIE PRZEŁAJE bieg o puchar Starosty Ciechanowskiego” złożonej przez Stowarzyszenie Biegowo- Ekologiczne „ASFALTOWE DZIKI”.

Oferta realizacji zadania publicznego


Konsultacje rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Uchwała Nr 130/2022 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 16 września 2022 roku

Program współpracy


Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pod tytułem „Power Swim Ciechanów 2022 – Każdy Pływać Chce” złożonej przez Klub Pływacki Ciechanów


Oferta realizacji zadania publicznego

 


Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pod tytułem „Udział drużyny seniorów w 1 rundzie rozgrywek 1 ligi piłki ręcznej” złożonej przez Stowarzyszenie Ciechanowski Klub Sportowy JURAND

Oferta realizacji zadania publicznego


Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pod tytułem „Leśna Zadyszka 2022 – Wielki Bieg Małych Ludzi” złożonej przez Stowarzyszenie ZaDyszka

Oferta realizacji zadania publicznego


Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod tytułem „Jubileusz OSP Ościsłowo” złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ościsłowie

Oferta realizacji zadania publicznego


Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pod tytułem „I Grand Prix Ciechanowa im. Ireneusza Palińskiego w podnoszeniu ciężarów” złożonej przez Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy ,,MAZOVIA”

Oferta realizacji zadania publicznego


Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod tytułem „120-lecie OSP Łysakowo” złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łysakowie

Oferta realizacji zadania publicznego


Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego

Formularz zgłoszenia kandydata z klauzulą informacyjną


Uchwała nr 252/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok

Załącznik do Uchwały nr 252/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku - ogłoszenie konkursu


Uchwała nr VI/42/297/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Załącznik do uchwały - program

Załącznik nr 1 do Programu

Załącznik nr 2 do Programu


Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Kultury fizycznej pod tytułem „Igrzyska młodzieży szkolnej” złożonej przez Szkolny Związek Sportowy Ziemia Ciechanowska

Oferta realizacji zadania publicznego


Organizacje pozarządowe w Powiecie Ciechanowskim

Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Kultury fizycznej pod tytułem „Zaduszkowy wieczór z poezją 2021” złożonej przez Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich

Oferta realizacji zadania publicznego


Organizacje pozarządowe w Powiecie Ciechanowskim

Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Ochrona zdrowia pod tytułem „Powiatowa Gala Honorowego Krwiodawstwa” złożonej przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Oferta realizacji zadania publicznego


Organizacje pozarządowe w Powiecie Ciechanowskim

Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Ochrony zdrowia pod tytułem „Punkt informacyjno-konsultacyjny – METANOIA – filia Ciechanów” złożonej przez Centrum Psychologiczno-Pastoralne
METANOIA.

Oferta realizacji zadania publicznego


Organizacje pozarządowe w Powiecie Ciechanowskim

Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Kultury fizycznej pod tytułem „Udział drużyny seniorów w 1 rundzie rozgrywek 1 ligi piłki nożnej” złożonej przez Stowarzyszenie Ciechanowski Klub Sportowy ,,Jurand”.

Oferta realizacji zadania publicznego


Konsultacje rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Uchwała nr 193/2021

Załącznik do Uchwały nr 193/2021


Organizacje pozarządowe w Powiecie Ciechanowskim

Informacja o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „Jubileusz OSP Przywilcz” złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Przywilczu

Oferta realizacji zadania publicznego


Konsultacje zmian rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Uchwała nr 112/2021

Projekt Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany współpracy z organizacjami pozarządowymi


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego na rok 2021

Uchwała 28/2021

Załącznik do Uchwały 28/2021

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego

Ogłoszenie

Uchwała nr 202/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok

Uchwała 202/2020

WZÓR UMOWY do uchwały 202/2020

Wzór oferty

zał_Ogłoszenie do uchw 202/2020Konsultacje projektu rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Szczegóły w  Biuletynie Informacji Publicznej

Koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi


Ważne strony dla organizacji pozarządowych:

www.pozytek.gov.pl/

  www.boris.org.pl  /  www.dialog.mazovia.pl

Na terenie powiatu ciechanowskiego funkcjonuje:


Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 WYKAZ  STOWARZYSZEŃ

WYKAZ  FUNDACJI

dane w powyższych wykazach udostępnione zostały z ewidencji stowarzyszeń i fundacji
działających na terenie powiatu ciechanowskiego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Informacja

Oferta

Informacja

Oferta

Informacja

Oferta

Informacja

Oferta

Informacja

Oferta

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony