Ciekawe linki

Kancelaria Sejmu - www.sejm.gov.pl
Kancelaria Senatu - www.senat.gov.pl
Kancelaria Prezydenta – www.prezydent.pl
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – www.kprm.gov.pl
Ministerstwo Cyfryzacji - www.mc.gov.pl 
Ministerstwo Rozwoju - www.mr.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej – www.men.gov.pl
Ministerstwo Finansów – www.mf.gov.pl
Ministerstwo Energii - www.me.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – www.mgm.gov.pl 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – www.mib.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – www.mkidn.gov.pl 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - www.nauka.gov.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej – www.wp.mil.pl
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl
Ministerstwo  Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Skarbu Państwa – www.msp.gov.pl
Ministerstwo Sportu i Turystyki – www.msport.gov.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – www.msw.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych – www.msz.gov.pl
Ministerstwo Środowiska – www.mos.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia – www.mz.gov.pl
Komitet Badań Naukowych – http://kbn.icm.edu.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl 
Agencja Rynku Rolnego – www.arr.gov.pl
Agencja Nieruchomości Rolnych – www.anr.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – www.gddkia.gov.pl
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – www.giodo.gov.pl
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa – www.piorin.gov.pl
Główny Inspektorat Weterynarii – www.wetgiw.gov.pl
Główny Urząd Geodezji i Kartografii– www.gugik.gov.pl
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – www.gios.gov.pl
Główny Urząd Miar – www.gum.gov.pl
Główny Urząd Statystyczny – www.stat.gov.pl
Instytut Pamięci Narodowej – www.ipn.gov.pl
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – www.krus.gov.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych – www.paiz.gov.pl
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – http://pfron.bip.org.pl
Polska Akademia Nauk – www.pan.pl
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji – www.pcbc.gov.pl
Polska Organizacja Turystyczna – www.pot.gov.pl
Sąd Najwyższy – www.sn.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.uokik.gov.pl
Urząd Zamówień Publicznych – www.uzp.gov.pl
Urząd Marszałkowski w Warszawie – www.mazovia.pl
Urząd Wojewódzki w Warszawie – www.mazowsze.uw.gov.pl
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -  http://www.wfosigw.pl/
Mazowiecka Izba Gospodarcza – www.mig.ciechanow.pl
Wojewódzka Komenda Uzupełnień w Ciechanowie - http://ciechanow.wku.wp.mil.pl/pl/index.html
Portal o biurach podrózy - http://r.pl/biura/ciechanow

 


Aktualizacja
MP/luty 2017

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony