Projekt eIntegracja

"eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”.

Szczegółowe informacje na stronie projektu pod adresem www.eintegracja.ciechanow.powiat.plLogo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony