Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia

Ilustracja do artykułu polska cyfrowa3.png

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”
Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Grantobiorca: Powiat Ciechanowski
Okres realizacji: 20 kwiecień 2020 r. – 20 październik 2020 r.
Całkowita wartość projektu: 99 187,20 zł


Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

W ramach powierzonego grantu w kwocie 99 187,20 zł Powiat Ciechanowski zakupił 42 laptopy wraz z oprogramowaniem. Sprzęt ten z przeznaczeniem do nauki zdalnej dla uczniów został przekazany do pięciu szkół:

  • I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
  • Zespołu Szkół nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie
  • Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie
  • Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie
  • Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie.

 

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony