Lista aktualności

 • 2023-07-20-alarm-www.png

  Próbne uruchomienie syren alarmowych

  W czwartek 20.07.2023r., w godzinach 09:00-15:00 na terenie powiatu ciechanowskiego nastąpi próbne uruchomienie syren alarmowych. Uruchomienie syren ma związek z ćwiczeniami mającymi na celu weryfikacje poprawności funkcjonowania Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności. Uruchomienie syren alarmowych nie oznacza zagrożenia, dlatego prosimy o zachowanie spokoju.

 • DJI_0531(1).jpg

  Otrzymaliśmy dofinansowanie na nowe pokrycie dachowe Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

  Powiat Ciechanowski otrzymał 231 476,00 zł dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie będzie obejmowało nowe pokrycie dachowe zabytkowego budynku, dawnego Hotelu Polonia, a obecnie siedziby Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie- wpisany do rejestru zabytków pod nr. A-1183.

 • SG_07950.jpg

  Święto Policji w Ciechanowie

  W czwartek 13.07.2023 r., z okazji 104. rocznicy powstania Policji Państwowej, swoje święto obchodziła Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie.

 • 2023-07-12-orzeczenie-www.png

  Uwaga! Zmiany w terminie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

  W wyniku nowelizacji Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, w myśl art. 28 pkt 2 tej ustawy, którą Prezydent Andrzej Duda podpisał 27 kwietnia br. zachodzą zmiany dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności z okresu epidemii Covid-19. Zmiany wchodzą w życie z dniem 6 sierpnia 2023 roku.

 • SG_07437-fotor-20230711122727.jpg

  Spotkanie w sprawie przebudowy ul. Leśnej

  W dniu 11 lipca 2023 roku odbyło się spotkanie Starosty Ciechanowskiego Jana Andrzeja Kaluszkiewicza z przedstawicielami władz samorządu Prezydentem Miasta Ciechanów Krzysztofem Kosińskim oraz Wójtem Gminy Ciechanów Stefanem Pawłowskim w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej do miejscowości Rutki Marszewice.

 • 2023-07-11-www.png

  Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania w formie pisemnej propozycji zadań publicznych

  Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania w formie pisemnej propozycji zadań publicznych. Na podstawie zgłoszonych propozycji powstanie projekt Programu na rok 2024, który zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie poddany konsultacjom społecznym.

 • ogłoszenie.jpg

  Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości

  Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości położonych na terenie miasta Ciechanowa i gminy Sońsk, stanowiących własność powiatu ciechanowskiego.

 • kaluszkiewicz-strona-www.jpg

  Wywiad z Janem Andrzejem Kaluszkiewiczem Starostą Ciechanowskim

  W audycji "Gość Dnia" KRDP z dnia 7 lipca br. m.in. o realizowanych inwestycjach, otwarciu Powiatowego Domu Dzieci, inwestycjach w szkołach powiatowych, przetargu na I etap przebudowy ul. Leśnej z udziałem samorządów miejskiego i gminnego oraz o strategii rozwoju Powiatu.

 • SG_07108.JPG

  Dotacja na realizację zadania pn. ,,Młodzieżowe Media – Kanał YouTube i Spotify. Podnoszenie kompetencji Młodzieżowych Radnych”

  W dniu 7 lipca 2023r. podpisano z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę o udzielnie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony