Umowa o udzielenie dotacji celowej

W dniu 29 marca 2021 roku została podpisana Umowa o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej w Warszawie a Powiatem Ciechanowskim. W ramach pozyskanych środków zostało zakupione umundurowanie oraz specjalistyczne wyposażenie szkoleniowe dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w Technikum nr 1 w Ciechanowie.

plakat informacyjny OPW.png
Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony