Lista aktualności

 • sesja.jpg

  LVIII Sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji

  Sesja odbędzie się w dniu 27 marca 2023 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie.

 • 2023-03-21-szczepienie-lisów-www-v1.png

  Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. poz. 1737) Ogłasza, że w dniach od 25 marca do 16 kwietnia 2023 r. planowane jest przeprowadzenie AKCJI SZCZEPIENIA DOUSTNEGO LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE na terenie województwa mazowieckiego.

 • 2023-03-20-mammobus-www-v1.png

  Mammografia w ramach "Programu profilaktyki raka piersi"!

  Szanowni Państwo, w dniach 20-26.03.2023 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu powiat ciechanowski. Mammografia to badanie rentgenowskie, proste, krótkie i nieinwazyjne, które umożliwia rozpoznanie zmian patologicznych i nowotworowych w piersi. Jest bezpłatna, nie wymaga skierowania.

 • PKP-zdjęcie-www.png

  Informacja Kolei Mazowieckich

  Regionalny Zespół Zarządzania Kryzysowego PKP PLK S.A. podjął decyzję o odwołaniu od 20 marca do 14 kwietnia 10 pociągów KM i skróceniu relacji 8 pociągów KM.

 • SG_05809.JPG

  Starostwo Powiatowe wsparło organizacje pozarządowe

  W dniu 16 marca br. odbyło się podpisanie umów z przedstawicielami organizacji pozarządowych a przedstawicielami Powiatu Ciechanowskiego na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ratownictwa i ochrony ludności w 2023 roku. Powiat Ciechanowski reprezentował Jan Andrzej Kaluszkiewicz – Starosta Powiatu Ciechanowskiego, Marek Marcinkowski Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego, Hanna Dworecka Skarbnik Powiatu oraz Monika Gwoździk Sekretarz Powiatu.

 • BITWA_REGIONOW_2023_ramka_729x308.jpg

  Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

  Rozpoczyna się nabór do VIII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich.

 • 2023-03-14-przewoźnik-drogowy-www.jpg

  Przedsiębiorcy świadczący usługi w transporcie drogowym

  Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przypomina, iż po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przedsiębiorca dla którego organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, jest Starosta Powiatu Ciechanowskiego,zobowiązany jest do corocznego złożenia, w terminie do dnia 31 marca, następujących oświadczeń i informacji: oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia; informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

 • PCK-krwiodawstwo-www.jpg

  Ogłoszenie dla krwiodawców

  Starosta Ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz zaprasza na akcję Honorowego Krwiodawstwa zorganizowanego wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddziałem Rejonowym w Ciechanowie.

 • 2023-03-13-komisja-ds-bezpieczeństwa-www.jpg

  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

  Na wniosek Starosty Ciechanowskiego Jana Andrzeja Kaluszkiewicza, dniu 13 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w której udział wzięli przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, Straży Miejskiej w Ciechanowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony