Gospodarka w Powiecie Ciechanowskim

W granicach powiatu działalność gospodarczą prowadzi ok. 7 tys. podmiotów, pod względem własności najliczniejszą grupę stanowi sektor prywatny - ok. 97%.   Dominujące branże gospodarki to: działalność  produkcyjna,  handel, usługi.
W strukturze wielkościowej działających firm zdecydowanie dominują mikroprzedsiębiorstwa ( 95,6%).
Do grupy dużych zakładów należą m.in.: Firma BAUER S.A, Delitissue sp. z o.o. , Orange Polska S.A. , „CEDROB” S.A.,  Fabryka Narzędzi „FANAR” S.A., Zakłady Mechaniczne i Cynkownia Ogniowa  „METAL –TECH”,  Cukrownia Glinojeck S.A., Zakład NORCO POLSKA sp. z o.o. w Sońsku. Na terenie Gminy Regimin w Lekowie wybudowano Tłocznię Gazu, jedną z czterech zlokalizowanych w Polsce na trasie gazociągu jamajskiego.
Rozwojowi  powiatu sprzyjają: stabilność prawna i społeczna oraz bezpieczeństwo obywateli, wysoko wykwalifikowane kadry, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna,  działalność fundacji i stowarzyszeń na rzecz rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, dostęp do opieki zdrowotnej,  edukacji,  kultury, dobre warunki do uprawiania sportu, promocyjne działania władz samorządowych, zachęty dla inwestorów, atrakcyjne tereny do zagospodarowania.

       

Od lewej:  Tłocznia Gazu w Lekowie; Cedrob S.A; Sąd Rejonowy w Ciechanowie

     

Od lewej: Cukrownia Glinojeck SA; Delitissue sp. z o.o; Orange Polska S.A.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony