Wybrane daneWyszczególnienie

Wartość
Powierzchnia w km 2 1060
Ludność, w tym: 90 327
     - mężczyźni 44 376
     - kobiety 45 951
Gęstość zaludnienia w osobach na km2 85
Stopa bezrobocia rejestrowanego w % 15,2
Pracujący 17 329

Na podstawie Statystycznego Vademecum Samorządowca
- źródło portal informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony