Logo Tłumacza Migam

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

 

 

 
AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY
W POWIECIE CIECHANOWSKIM (II)


Beneficjent projektu – Powiat Ciechanowski
Realizator – Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie
Całkowita wartość projektu – 4 785 726,96 zł
w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich – 4 023 650,10 zł
Okres realizacji – 01.01.2016 – 31.12.2017

     Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim.
 
W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

  • usługi w zakresie poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy,
  • szkolenia,
  • staż,
  • bon na zasiedlenie,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

______________________________________________________________________

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY
W POWIECIE CIECHANOWSKIM (I)Beneficjent projektu – Powiat Ciechanowski
Realizator – Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie
Całkowita wartość projektu – 2 154 100,00
w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich – 1 815 500,00 zł
Okres realizacji – 01.01.2015 – 31.12.2015

     Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim.

 W ramach projektu realizowano są następujące formy wsparcia:

  • usługi w zakresie poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy – 240 osób,
  • szkolenia – 40 osób,
  • staż – 150 osób,
  • bon na zasiedlenie – 20 osób,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 30 osób.

 

MP/24.05.2017

Powrót na początek strony