Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne powiatu ciechanowskiego

 • Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32
  06-400 Ciechanów, ul. Krucza 32
  http://www.dpsciechanow.pl/
  tel. 23 672 33 05, 23 672 35 51

 • Dom Pomocy Społecznej „ Kombatant” w Ciechanowie
  06-400 Ciechanów, ul. Batalionów Chłopskich 12
  http://www.kombatant.lap.pl/
  tel. 23 672 60 41 do 44, 672 14 85

 • Ośrodek Wsparcia w Ciechanowie
  06-400 Ciechanów, ul. Świętochowskiego 8
  tel. 23 673 45 09

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie
  06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 13
  http://www.soswciechanow.edu.pl/ 
  tel. 23 673 672 28 89

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna
  ul. Sienkiewicza 13, 06-400 Ciechanów
  tel. 451 076 280
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
  06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 66
  http://www.krasiniak.pl/ 
  tel. 23 672 24 04

 • Zespół Szkół Nr 1 im. Gen J Bema w Ciechanowie
  06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Warszawskich 24
  http://www.strona.zs1.com.pl/
  tel. 23 672 48 24

 • Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie
  06-400 Ciechanów, ul. Orylska 9
  http://www.zs2ciechanow.pl/ 
  tel. 23 672 34 48

 • Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie
  06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 6
  http://www.zs3.ciechanow.pl/
  tel. 23 672 30 51

 • Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie
  06-400 Ciechanów, ul. Kopernika 7
  http://www.zst-ciechanow.pl/    
  sekretariat@zst-ciechanow.pl
  tel. 23 672 53 75


 • Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie
  06-400 Ciechanów, Mazowiecka 7
  http://www.pzdciechanow.pl/
  tel. 23 672 54 14

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie
  06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
  http://www.pcpr-ciechanow.pl/ 
  e-mail:  pcpr_ciech@ciechanow.powiat.pl
  tel. 23 672 52 16

 • Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M Konopnickiej w  Ciechanowie
  06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 5
  http://www.pckisz.pl/ 
  e-mail:  pckisz@pckisz.pl
  tel. 23 672 42 96

 • Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Z Krasińskiego w Ciechanowie
  06-400 Ciechanów, ul. Warszawska 34
  tel./fax  23 672 28 99
  tel. 23 672 41 64
  http://www.pbpciechanow.pl/
  e-mail:  imig1@poczta.onet.pl

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie
  06-400 Ciechanów, ul. Wyzwolenia 10 a
  tel./fax 23 672 26 73, 23 673 27 73
  http://www.pppciechanow.pl/
  e-mail:  info@pppciechanow.pl

 • Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie
  06-400 Ciechanów, ul Sygietyńskiego 11
  http://www.pup-ciechanow.pl/
  tel. 23 672 38 44, 23 672 28 47


 • Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie
  06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony