Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne powiatu ciechanowskiego

Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32
06-400 Ciechanów, ul. Krucza 32
http://www.dpsciechanow.pl/
tel. 23 672 33 05, 23 672 35 51
Dom Pomocy Społecznej „ Kombatant” w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Batalionów Chłopskich 12
http://www.kombatant.lap.pl/
tel. 23 672 60 41 do 44, 672 14 85

Ośrodek Wsparcia w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Świętochowskiego 8

https://osrodek-wsparcia.nowybip.pl/
tel. 23 673 45 09

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 13
http://www.soswciechanow.edu.pl/ 
tel. 23 673 672 28 89

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna
ul. Krucza 32a, 06-400 Ciechanów

https://powsgolotczyzna.nowybip.pl/
tel. 451 076 280I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 66
http://www.krasiniak.pl/ 
tel. 23 672 24 04
Zespół Szkół Nr 1 im. Gen J Bema w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Warszawskich 24
http://www.strona.zs1.com.pl/
tel. 23 672 48 24
Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Orylska 9
http://www.zs2ciechanow.pl/ 
tel. 23 672 34 48
Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 6
http://www.zs3.ciechanow.pl/
tel. 23 672 30 51
Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Kopernika 7
http://www.zst-ciechanow.pl/    
sekretariat@zst-ciechanow.pl
tel. 23 672 53 75

 Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, Mazowiecka 7
http://www.pzdciechanow.pl/
tel. 23 672 54 14
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
http://www.pcpr-ciechanow.pl/ 
e-mail:  pcpr_ciech@ciechanow.powiat.pl
tel. 23 672 52 16
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M Konopnickiej w  Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 5
http://www.pckisz.pl/ 
e-mail:  pckisz@pckisz.pl
tel. 23 672 42 96
Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Z Krasińskiego w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Warszawska 34
tel./fax  23 672 28 99
tel. 23 672 41 64
http://www.pbpciechanow.pl/
e-mail:  imig1@poczta.onet.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Wyzwolenia 10 a
tel./fax 23 672 26 73, 23 673 27 73
http://www.pppciechanow.pl/
e-mail:  info@pppciechanow.p
Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul Sygietyńskiego 11
http://www.pup-ciechanow.pl/
tel. 23 672 38 44, 23 672 28 4

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7

https://bip.pcuw-ciechanow.pl/

tel. 534 453 745

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom"

06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 13

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony