Telefony Starostwa Powiatowego

STAROSTWO POWIATOWE

W CIECHANOWIE

UL. 17 STYCZNIA 7,  06-400 CIECHANÓW

WYDZIAŁ  ORGANIZACYJNY

Osoba Stanowisko

Telefon

 

Dariusz Damaz starszy informatyk 23 672 59 04
Aneta Grabowska specjalista 23 673 25 91
Ewelina Goryszewska 23 672 34 85
Sylwia Czaplicka inspektor 23 673 25 80
Joanna Janowska specjalista 23 673 46 39
Beata Kamińska inspektor 23 673 25 80
Anna Ratkowska specjalista 23 673 46 39
Ewa Smolińska główny specjalista 23 672 37 61
Bogumiła Żurawska podinspektor 23 672 54 15

 

 

WYDZIAŁ  GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Osoba Stanowisko


Telefon

Ewa  Smyk
Geodeta Powiatowy - Kierownik Wydziału 23 672 38 56
Ewa Tyjeńska-Makowska Zastępca Kierownika Wydziału 23 672 14 37
Joanna  Stryjewska referent 23 673 25 89
Małgorzata Chrostek podinspektor 23 672 14 37
Janusz Główka główny specjalista 23 673 25 90
Barbara Pienicka podinspektor 23 672 14 37
Beata Pyrzyńska główny specjalista 23 673 25 89
Michał Smoliński główny specjalista 23 673 25 90
Anna Szóstek główny specjalista 23 673 25 89
Danuta Tomporowska główny specjalista 23 672 14 37

 

Powiatowy Ośrodek Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego

Andrzej Gronowski Kierownik Oddziału 23 673 24 88
Małgorzata Czyżyk główny specjalista 23 673 24 91
Grażyna Gołębiewska główny specjalista 23 673 24 94
Dariusz Kocięcki inspektor 23 671 14 81
Irmina  Milewska główny specjalista 23 673 24 94
Teresa Starzyk główny specjalista 23 673 26 22
Magdalena Bębas referent 23 673 26 22

 

 

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA

 

Osoba

Stanowisko Telefon
Agnieszka Jolanta Obidzińska Kierownik Wydziału 23 673 26 00
Anna Badda inspektor 23 673 26 00
Lucyna Borowik główny specjalista 23 673 26 00
Marzena Justyna Mysiakowska podinspektor 23 673 26 00
Katarzyna Pszczółkowska specjalista 23 673 26 00

 

WYDZIAŁ  ROZWOJU, PROMOCJI I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Osoba

Stanowisko

Telefon
Kierownik Wydziału
Zbigniew Ptasiewicz p.o. Kierownika Wydziału 23 673 26 02
Małgorzata Godlewska główny specjalista 23 673 44 89
Małgorzata Penda główny specjalista 23 673 44 89
Barbara Tokarska - Wójciak główny specjalista 23 673 26 02

 

 

WYDZIAŁ  ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I DZIAŁAŃ  ANTYKRYZYSOWYCH

Osoba

Stanowisko Telefon
Małgorzata Bola p. o. kierownika Wydziału 23 673 26 01
Anna Dołęgowska podinspektor 23 673 25 81
Małgorzata Kurnal specjalista 23 673 26 01
Joanna Podgórska główny specjalista 23 673 25 81
Michał Głowacki podinspektor 23 673 61 95
Regina Grabowska główny specjalista 23 673 46 97
Joanna Kowalska główny specjalista 23 673 61 95
Krzysztof Radoń główny specjalista 23 673 46 97

 

 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHTEKTONICZNO - BUDOWLANEJ

Osoba

Stanowisko

Telefon
Grażyna Gesek Kierownik Wydziału 23 673 25 82
Ewelina Bielska specjalista 23 673 26 11
Anna Bolkowska inspektor 23 673 26 21
Małgorzata Gołębiewska specjalista 23 673 26 21
Anna Chodacz specjalista 23 673 26 21
Joanna Król specjalista 23 673 26 11

 

WYDZIAŁ  KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Osoba

Stanowisko Telefon
Wojciech Rykowski Członek Zarządu Powiatu
p.o. Kieronika Wydziału
23 672 50 45
Iwona Gołębiewska inspektor 23 673 59 76
Renata Kośminska główny specjalista 23 672 33 30
Karol Makijonko podinspektor 23 672 33 30
Wiktor Oracz główny specjalista 23 672 25 20
Barbara Przybylska inspektor 23 672 33 30
Danuta Skibicka inspektor 23 673 59 76
Anna Zawada inspektor 23 673 59 76
Katarzyna Żerdziewska inspektor 23 672 33 30
Ewa Rudzińska specjalista 23 672 33 30

 

 

WYDZIAŁ  FINANSOWY

 

 

Osoba

Stanowisko Telefon
Barbara Kowalska Kierownik Wydziału 23 673 60 37
Elżbieta Cejmer inspektor 23 673 26 12
Elżbieta Jaszczak podinspektor 23 673 46 38
Iwona Kowalska inspektor 23 672 23 12
Katarzyna Markowska inspektor 23  673 65 12
Joanna Potyrała specjalista 23 673 23 12
Wioletta Psket inspektor 23 673 60 37
Elżbieta Radomska podinspektor 23 673 65 12
Renata Sosnowska główny specjalista 23 673 46 38
Barbara Urbańska podinspektor 23 673 60 37
Joanna Wachol główny specjalista 23 673 46 38

Joanna Marzena Pszczółkowska  - Sekretarz Powiatu
tel. 23 672 54 15

Elżbieta Kwiatkowska  - Skarbnik Powiatu

tel. 23 673 46 38

Kancelaria ogólna: 23 672 54 15


Stanisław Wikliński   -   Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
tel. 23 673 27 99

Janusz  Szymanik    - audytor  wewnętrzny 

Jolanta Przybyłowska - Pełnomocnik do spraw Wspierania Osób Niepełnosprawnych
tel. 23 673 25 92

 

 

Powrót na początek strony