Logo Tłumacza Migam

Telefony Starostwa Powiatowego

STAROSTWO POWIATOWE

W CIECHANOWIE

UL. 17 STYCZNIA 7,  06-400 CIECHANÓW

Bernadeta Markowicz  - Sekretarz Powiatu
tel. 729-055-940

Hanna Dworecka - Skarbnik Powiatu

Biuro Podawcze
tel. 729-055-970

Recepcja
tel. 729-055-964

WYDZIAŁ  ORGANIZACYJNY

Osoba Stanowisko

Telefon

 

Bernadeta Markowicz Kierownik 729-055-940
Referat Zamówień Publicznych
Agnieszka  Goździewska

Kierownik Referatu

729-055-942
Referat Obsługi Starostwa
Dorota Tartas Kierownik Referatu
Anna Szymańska - Szarlak Inspektor 729-055-942
Małgorzata Szczepańska Referent 729-055-970
Referat Informatyzacji Starostwa
Dariusz Damaz Kierownik Referatu 729-055-945
Marcin Karpiński Informatyk   729-055-945
Paweł Rólka Pomoc administracyjna  729-055-945
Referat ds. Archiwum Zakładowego
Paweł Leszczyński Inspektor 729-055-944
Wojciech Łyszkowski Pomoc administracyjna 729-055-944
Damian Trzęsiel Pomoc administracyjna 729-055-941

 

Kamil Sierpiński Pomoc administracyjna 729-055-944
Michał Wichowski Pomoc administracyjna 729-055-941

WYDZIAŁ  ADMINISTRACYJNY

Osoba Stanowisko

Telefon

 

Barbara Sierpińska
 Kierownik Wydziału
 729-055-951
Biuro Obsługi Mieszkańców
Bogumiła Żurawska Podinspektor 729-055-955
Beata Kamińska Główny specjalista 729-055-955
Monika Dąbrowska Referent 729-055-955
Ewelina Goryszewska Inspektor  (Sekretariat) 729-055-959
Agnieszka Artyszuk Referent  (Sekretariat) 729-055-959
Katarzyna Rzydzewska Referent 729-055-964
Monika Krasieńko Referent 729-055-964
Leszek Sokolnicki Goniec 729-055-955
Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
Joanna Janowska Inspektor 729-055-954
Anna Ratkowska Inspektor    729-055-954
Agnieszka Plebaniak Referent 729-055-954
Monika Kucińska Referent 729-055-954

 

REFERAT DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Osoba Stanowisko

Telefon

 

Beata Kania Główny specjalista 729-055-952
Bożena Gburzyńska-Długołęcka Główny specjalista 729-055-953

Wydział Kontroli

Osoba Stanowisko


Telefon

Alicja Hoffman Kierownik Wydziału 729-055-963
Barbara Kowalska Główny specjalista 729-055-934
Ewa Smolińska Główny specjalista 729-055-957

WYDZIAŁ  GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Osoba Stanowisko


Telefon

Ewa  Smyk
Geodeta Powiatowy - Kierownik Wydziału 729-055-919
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Ewa Tyjeńska-Makowska Kierownik Referatu/ Zastępca Kierownika Wydziału 729-055-918
Małgorzata Chrostek Podinspektor 729-055-905  
Sylwia Mięćkowska Specjalista 729-055-905  
Barbara Pienicka Podinspektor 729-055-909
Beata Pyrzyńska Główny specjalista 729-055-906
Joanna Stryjewska Specjalista 729-055-907
Anna Szóstek Główny specjalista 729-055-906
Grażyna Łęgowska Podinspektor
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Michał Smoliński Kierownik Referatu 729-055-916
Janusz Główka Główny specjalista 729-055-917
Danuta Tomporowska Główny specjalista 729-055-908

 

Powiatowy Ośrodek Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego

Andrzej Gronowski Kierownik Oddziału 729-055-915
Małgorzata Czyżyk Główny specjalista 729-055-912
Grażyna Gołębiewska Główny specjalista 729-055-910
Dariusz Kocięcki Inspektor 729-055-911
Irmina  Milewska Główny specjalista 729-055-910
Teresa Starzyk Główny specjalista 729-055-914
Magdalena Bębas Specjalista 729-055-913
Ewa Maruszewska Pomoc administracyjna 729-055-911

 

 WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY  I SPORTU

 

Osoba

Stanowisko Telefon
Marek  Marcinkowski
Kierownik Wydziału 729-055-931
Lucyna Borowik Główny specjalista 729-055-930
Marzena Justyna Mysiakowska Podinspektor 729-055-930
Katarzyna Rybczyńska-Pszczółkowska Specjalista 729-055-929
Małgorzata Godlewska Główny specjalista 729-055-929
Małgorzata Chodorek Specjalista 729-055-930
Anna Szlejzer Główny specjalista 729-055-929

 

WYDZIAŁ  POZYSKIWANIA FUNDUSZY I WSPIERANIA ROZWOJU

Osoba

Stanowisko

Telefon
Monika Gwoździk
Kierownik Wydziału 729-055-948

REFERAT D.S POZYSKIWANIA FUNDUSZY I REALIZACJI PROJEKTÓW POWIATU

Osoba Stanowisko Telefon
Anna Staniszewska po. Kierownika 729-055-950
Aneta Grabowska Specjalista     729-055-950

REFERAT D.S WSPIERANIA ROZWOJU JEDNOSTEK POWIATU I GMIN

Dawid Łukaszewski  Podinspektor 729-055-949

WYDZIAŁ PROMOCJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Osoba

Stanowisko

Telefon
Anna  Bartołd
Kierownik Wydziału 729-055-946
Grażyna Czerwińska Główny specjalista 729-055-947
Karolina Chrzanowska Pomoc administracyjna 729-055-947
Monika Chylińska Pomoc administracyjna 729-055-947
Powiatowe Biuro Seniora
Katarzyna Pomianowska Podinspektor 729-055-958

 

WYDZIAŁ  ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

Osoba

Stanowisko Telefon
Małgorzata Bola Kierownik Wydziału 729-055-927
Tomasz Podsiadlik Zastępca Kierownika Wydziału 729-055-928
Anna Dołęgowska Główny specjalista 729-055-925
Małgorzata Kurnal Główny specjalista 729-055-926
Joanna Podgórska Główny specjalista 729-055-925

 

WYDZIAŁ  BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Osoba

Stanowisko Telefon
Rafał Panfil Kierownik Wydziału 729-055-969
Michał Głowacki Podinspektor 729-055-961
Regina Grabowska Główny specjalista  729-055-961
Joanna Kowalska Główny specjalista  729-055-960

 

REFERAT DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Osoba Stanowisko Telefon
Wojciech Malinowski Kierownik Referatu 729-055-960

 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANEJ I INWESTYCJI

Osoba

Stanowisko

Telefon
Andrzej Kalinowski Kierownik Wydziału 729-055-923
Ewelina Bielska Zastępca Kierownika Wydziału 729-055-920
Małgorzata Gołębiewska Specjalista 729-055-921
Anna Chodacz Specjalista 729-055-921
Krystyna Jolanta Hausman-Manista Inspektor 729-055-921
Joanna Król Główny specjalista 729-055-920
Olga Piasecka Podinspektor 729-055-920
Andrzej Borowy Główny Specjalista 729-055-943
Marcin Sopliński Specjalista ds. budowlano-remontowych 729-055-943
Iwona Kuklińska Pomoc administracyjna 729-055-922
Edyta Żmijewska Pomoc administracyjna 729-055-920
Katarzyna Piotrowska Pracownik pomocniczy 729-055-921
Renata Szustowska Pracownik pomocniczy 729-055-922

 

WYDZIAŁ  KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Osoba

Stanowisko Telefon
Wojciech Rykowski Członek Zarządu Powiatu
Kierownik Wydziału
729-055-904
Karol Makijonko
Zastępca Kierownika Wydziału 729-055-901
Iwona Gołębiewska Inspektor/Prawa jazdy 729-055-902
Renata Kośminska Główny specjalista/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Barbara Przybylska Inspektor/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Danuta Skibicka Inspektor/Prawa jazdy 729-055-902
Marlena Sosnowska Referent/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Anna Zawada Inspektor/Prawa jazdy 729-055-902
Katarzyna Żerdziewska Inspektor/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Mariusz Przybyszewski Podinspektor/Rejestracja pojazdów/Licencje na przewozy 729-055-901/729-055-903
Ewa Rudzińska Inspektor/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Jacek Ryziński Specjalista/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Agnieszka Gołąb Referent
Adam Żochowski Podinspektor
Ewa Nadaj Pracownik pomocniczy

 

WYDZIAŁ  FINANSOWY 

Osoba

Stanowisko Telefon
Renata Sosnowska Kierownik Wydziału
 729-055-935
Elżbieta Jaszczak Podinspektor 729-055-933
Iwona Kowalska Inspektor 729-055-939
Katarzyna Markowska Inspektor 729-055-936
Joanna Potyrała Inspektor 729-055-939
Wioletta Psket Inspektor 729-055-934
Weronika Książek Podinspektor 729-055-934
Beata Czaplicka Inspektor  729-055-939
Joanna Wachol Główny specjalista 729-055-933
Ewa Zawadzka Podinspektor 729-055-938
Magdalena Deoniziak Referent
Magdalena Jastrzębska Inspektor

WYDZIAŁ PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Osoba

Stanowisko

Telefon
Grzegorz Grabowski  Kierownik
Ewa Godlewska-Sowa Główny specjalista

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Osoba

Stanowisko

Telefon
Janusz Szymanik
 Audytor Wewnętrzny 729-055-956

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Osoba

Stanowisko

Telefon
Dawid Łukaszewski
Inspektor Ochrony Danych 729-055-949

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoba

Stanowisko

Telefon
Jolanta Przybyłowska Pełnomocnik do spraw Wspierania Osób Niepełnosprawnych 729-055-932


 
 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Osoba

Stanowisko

Telefon
Wojciech Bogdan Powiatowy Rzecznik Konsumentów 729-055-924

pok. 126

poniedziałek - 8.00-16.00

wtorek - 8.00-16.00

środa - 8.00-16.00

czwartek - 8.00-14.00

Powrót na początek strony