Numery telefonów

STAROSTWO POWIATOWE W CIECHANOWIE

UL. 17 STYCZNIA 7, 06-400 CIECHANÓW

CENTRALA TELEFONICZNA

tel. 729-055-900

BIURO PODAWCZE

tel. 729-055-955

RECEPCJA

tel. 729-055-964

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

OSOBA STANOWISKO TELEFON
Dorota Tartas

Kierownik Wydziału

729-055-970
Stanowiska ds. Obsługi Starostwa
Małgorzata Szczepańska Inspektor 729-055-942
Mateusz Pszczółkowski Pomoc administracyjna 729-055-942
Michał Wichowski Kierowca 729-055-929
Stanowiska Obsługi Informatycznej Starostwa
Maciej Pielech Główny Specjalista 729-055-945
Marcin Karpiński Informatyk 729-055-945
Paweł Rólka Informatyk 729-055-945
Małgorzata Godlewska Główny Specjalista 729-055-929
Stanowiska ds. Archiwum Zakładowego
Aneta Grabowska Główny Specjalista 729-055-944
Iwona Kuklińska Pomoc administracyjna 729-055-944
Wojciech Łyszkowski Pomoc administracyjna 729-055-944
Powiatowe Biuro Seniora
Katarzyna Pomianowska Inspektor 729-055-958

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

OSOBA STANOWISKO TELEFON

Barbara Sierpińska

Kierownik Wydziału 729-055-951
Leszek Sokolnicki Goniec 729-055-955
Stanowiska ds. Kadrowych
Beata Kania Główny Specjalista 729-055-952
Bożena Gburzyńska-Długołęcka Główny Specjalista 729-055-952
Biuro Obsługi Mieszkańca
Bogumiła Żurawska Podinspektor 729-055-955
Beata Kamińska Główny Specjalista 729-055-955
Katarzyna Rydzewska Referent 729-055-964
Kinga Szarek-Puchalska Referent 729-055-955
Katarzyna Ostafin Referent 729-055-955
Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
Joanna Janowska Główny Specjalista 729-055-954
Marlena Nowotka Podinspektor 729-055-954

STANOWISKA DS. KONTROLI

OSOBA STANOWISKO TELEFON
Alicja Hoffman Główny Specjalista 729-055-963
Marzena Mysiakowska Starszy Inspektor 729-055-957
Ewa Smolińska Główny Specjalista 729-055-957

WYDZIAŁ  GEODEZJI, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

OSOBA STANOWISKO TELEFON

Jarosław Kobyliński

Geodeta powiatowy - Kierownik Wydziału 729-055-919

Ewa Tyjeńska-Makowska

Zastępca Kierownika Wydziału 729-055-918
Małgorzata Chrostek Inspektor 729-055-905  
Joanna Stryjewska Starszy Inspektor 729-055-907
Monika Dąbrowska Podinspektor 729-055-906
Magdalena Miączyńska Podinspektor 729-055-906
Karolina Klimkowska Podinspektor 729-055-967
Janusz Główka Główny Specjalista 729-055-916
Michał Smoliński Główny Specjalista 729-055-916
Barbara Pienicka Inspektor 729-055-909
Anna Szymańska-Szarlak Główny Specjalista 729-055-953

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI KARTOGRAFICZNO-GEODEZYJNEJ

Andrzej Gronowski Kierownik 729-055-915
Małgorzata Czyżyk Główny Specjalista 729-055-912
Dariusz Kocięcki Inspektor 729-055-911
Irmina  Milewska Główny Specjalista 729-055-910
Magdalena Bębas Inspektor 729-055-913
Ewa Maruszewska Referent 729-055-914
Anna Bartołd Pracownik

WYDZIAŁ PROMOCJI, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH

OSOBA STANOWISKO TELEFON
Sławomir Gortat Kierownik 729-055-946
Stanowiska ds. promocji
Grażyna Czerwińska Główny Specjalista 729-055-947
Monika Chylińska Inspektor 729-055-947
Arkadiusz Kuźniewski Inspektor- grafik komputerowy 729-055-947
Bogumiła Nasierowska Podinspektor 729-055-932
Stanowiska ds. zdrowia
Adrian Brzozowski Starszy Inspektor 729-055-950
Stanowiska ds. kultury, sportu i spraw społecznych
Kaja Szymańska Referent 729-055-949
Powiatowy Ośrodek Felinoterapii "Radosny Kot"
Marzanna Bielawska Pomoc administracyjna 731-055-768

WYDZIAŁ  ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

OSOBA STANOWISKO TELEFON

Małgorzata Bola

Kierownik Wydziału 729-055-927
Anna Dołęgowska

Główny Specjalista (zakres geologii, rekultywacji gruntów, gospodarki odpadami)

729-055-926
Małgorzta Kurnal

Główny Specjalista (zakres ochrony środowiska, wydawania kart wędkarskich,  rejestracji jednostek pływających)

729-055-941
Joanna Podgórska

Główny Specjalista (zakres rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody)

729-055-925
Danuta Tomporowska

Główny Specjalista (zakres ochrony gruntów rolnych)

729-055-908

WYDZIAŁ  BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

OSOBA STANOWISKO TELEFON
Krzysztof Dobrosielski

Kierownik Wydziału

729-055-960

Karol Szczepaniak

Zastępca Kierownika Wydziału 729-055-960
Artur Grabowski Główny Specjalista 729-055-960
Olena Szkoła Pomoc administracyjna 729-055-961
Ewelina Goryszewska Inspektor 729-055-961
Kamil Sierpiński Pomoc administracyjna 729-055-961

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANEJ I INWESTYCJI

OSOBA STANOWISKA TELEFON

Andrzej Kalinowski

Kierownik Wydziału 729-055-922
Ewelina Bielska Główny Specjalista 729-055-923
Anna Chodacz Główny Specjalista 729-055-921
Małgorzata Gołębiewska Główny Specjalista 729-055-921
Joanna Król Główny Specjalista 729-055-920
Olga Piasecka Podinspektor 729-055-920
Edyta Żmijewska Referent 729-055-920
Ewa Kowalska Starszy Referent 729-055-368
Kamila Ostasz Starszy Referent 729-055-921

WYDZIAŁ ROZWOJU, INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

OSOBA STANOWISKO TELEFON

Józef Borkowski

Kierownik Wydziału 729-055-928
Karolina Kurzynka Specjalista 729-055-943
Jolanta Kącka Specjalista 729-055-943
Dorota Noremberg Inspektor 729-055-965
Anna Staniszewska Główny Specjalista 729-055-965
Agnieszka Goździewska Główny Specjalista 731-055-769
Sylwia Kowalska Inspektor 731-055-769

WYDZIAŁ  KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

OSOBA STANOWISKO TELEFON

Tadeusz Wieczorek

Kierownik Wydziału

Członek Zarządu Powiatu

729-055-904

Karol Makijonko

Zastępca Kierownika Wydziału 729-055-901
Iwona Gołębiewska Starszy Inspektor/Prawo jazdy 729-055-902
Danuta Skibicka Inspektor/Prawo jazdy 729-055-902
Monika Krasieńko Podinspektor 729-055-902
Marlena Kamińska Inspektor/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Renata Kośminska Główny specjalista/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Barbara Przybylska Główny specjalista/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Katarzyna Żerdziewska Główny specjalista/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Ewa Nadaj Referent/Rejestracja pojazdów 729-055-901
Marcin Ruszczyński Pomoc administracyjna /Rejestracja pojazdów 729-055-901
Ewa Rudzińska Główny specjalista/Rejestracja pojazdów 729-055-901

WYDZIAŁ  FINANSOWY 

OSOBA STANOWISKO TELEFON

 

Zastępca Skarbnika Powiatu
729-055-935
Katarzyna Szymańska Kierownik Wydziału
729-055-933
Elżbieta Jaszczak Pomoc administracyjna 729-055-933
Iwona Kowalska Starszy Inspektor 729-055-934
Katarzyna Markowska Główny Specjalista 729-055-936
Joanna Potyrała Starszy Inspektor 729-055-933
Wioletta Psket Starszy Inspektor 729-055-934
Weronika Książek Inspektor 729-055-939
Beata Czaplicka Główny Specjalista 729-055-939
Joanna Wachol Główny Specjalista 535-518-116
Anna Lazarska Kasjer 729-055-937
Magdalena Jastrzębska Starszy Inspektor 729-055-934
Agnieszka Kęsik-Paliwoda Starszy Inspektor 535 518 250

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

OSOBA STANOWISKO TELEFON
Adam Wróblewski Audytor Wewnętrzny 729-055-956

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

OSOBA STANOWISKO E-MAIL
Dawid Łukaszewski IOD daneosobowe@ciechanow.powiat.pl

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OSOBA STANOWISKO TELEFON

Pełnomocnik do spraw Wspierania Osób Niepełnosprawnych

Główny Specjalista

729-055-932

 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

OSOBA STANOWISKO TELEFON
Wojciech Bogdan

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

pok.126

poniedziałek - 8.00-16.00

wtorek - 8.00-16.00

środa - 8.00-16.00

czwartek - 8.00-14.00

729-055-924

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony