Koszt inwestycji to ponad 3 mln zł

Zadanie wykonane zostanie przy pomocy finansowej samorządu miasta Ciechanów

Ilustracja do artykułu Ciechanowskie drogi powiatowe.jpg

Nasz wniosek został dobrze oceniony przez komisję "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" i otrzyma 50 procentowe dofinansowanie do przebudowy drogi – ulicy Kwiatowej w Ciechanowie.

Powiat ciechanowski znalazł się na 10 miejscu listy rankingowej (w kategorii drogi powiatowe pozytywnie oceniono 34 wnioski). Zadanie dotyczy Przebudowy drogi powiatowej nr 1240W Ciechanów-Modła –Niedzbórz-Drogiszka-Dalnia na odcinku ulicy Kwiatowej w Ciechanowie.

Jest to odcinek 0, 67 km. Koszt przebudowy Powiatowy Zarząd Dróg wstępnie określił na 3 195 316,19 zł. Dofinansowanie wyniesie 1 597 658, 09 zł. Drugie tyle dołożą wspólnie - samorząd powiatowy i miasto Ciechanów, które jest partnerem inwestycji.

Ostateczna lista rankingowa będzie ogłoszona do 30 listopada br. Do 31 grudnia Wojewoda Mazowiecki ogłosi listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony