Ruszył nabór wniosków i potrwa do 1 września

Już po raz czwarty mieszkanki Mazowsza mogą zawalczyć o tytuł Najaktywniejszej Liderki Wiejskiej

Ilustracja do artykułu fotomazowsza1.jpg

Konkurs adresowany jest do liderek społeczności wiejskiej (m.in. działaczek kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, stowarzyszeń itp.), które aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności, a także stale zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego. Do formularza zgłoszeniowego należy dodać udokumentowane osiągnięcia np. różnego rodzaju kroniki, sprawozdania lub relacje medialne.

Jestem przekonana, że na Mazowszu jest wiele liderek, mogących pochwalić się działaniami, które pozytywnie wpłynęły m.in. na rozwój turystyki wiejskiej, promocję produktów ekologicznych czy aktywizację społeczności lokalnej. Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie wszystkie mieszkanki mazowieckiej wsi, które nie boją się nowych wyzwań i aktywnie działają na rzecz swoich małych ojczyzn – podkreśla wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Konkurs organizowany przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego.

Formularze zgłoszeniowe z dodatkowymi dokumentami należy wysyłać lub dostarczać osobiście do 1 września (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Skoczylasa 4, 03 – 469 Warszawa

z dopiskiem na kopercie konkurs „Najaktywniejsza Liderka Wiejska”

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie KSOW Województwa Mazowieckiego w zakładce „Konkursy”: http://mazowieckie.ksow.pl/konkursy.html

Na podstawie inf. biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony