Koordynatorzy dostępności

Koordynatorzy do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie:

Koordynator Monika Gwoździk - Sekretarz Powiatu, numer  telefonu +48 729 055 948

Koordynator Andrzej Kalinowski - Kierownik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji, numer telefonu +48 729 055 922

Pracownik  do spraw wspierania osób niepełnosprawnych, numer telefonu +48 729 055 932

 

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe.
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo zgodnie z wymaganiami w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  3. Monitorowanie działalności Starostwa, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  4. Sporządzanie okresowych raportów i sprawozdań o stanie zapewnienia dostępności.
Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony