Bezpłatna pomoc prawna

 

POWIAT CIECHANOWSKI
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

2023 ROK

npp.png

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

 Załącznik do Ogłoszenia


 

Uchwała Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Załącznik do Ogłoszenia


Uchwała Nr 176/2022 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 2022 roku
w sprawie wyboru oferty dotyczącej realizacji w 2023 roku zadań publicznych Powiatu
Ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Załącznik do Ogłoszenia


Uchwała Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Załącznik do uchwały- ogłoszenie o konkursie


POWIAT CIECHANOWSKI
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

2022 ROK

Komunikat Starosty Ciechanowskiego dotyczący pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

NNP komunikat.jpg

 Uchwała Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Załącznik do uchwały - ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie


POWIAT CIECHANOWSKI
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

2021 ROK

Komunikat Starosty Ciechanowskiego dotyczący pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego - praca hybrydowa od 11 października 2021 roku


Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację (w niektórych punktach świadczona już w roku 2019,  usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 729 055 949
lub przy pomocy środków komunikacji elektronicznej 
pomocprawna@ciechanow.powiat.pl
w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Ciechanowie:

poniedziałek – piątek  8.15 – 15.45Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności  w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.


Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  w dziale:

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony