Programy profilaktyczne

    Program Profilaktyki Raka Szyjki  Macicy

    Celem Programu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy oraz  podniesienie świadomości kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy. Program skierowany jest do kobiet w wieku 25 – 59 lat. Kobiety z tej grupy wiekowej, które w ciągu trzech ostatnich lat nie miały pobranego wymazu cytologicznego w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia  mogą zgłosić się, bez skierowania lekarza, na bezpłatne badania cytologiczne.
    Badanie cytologiczne, zwane popularnie cytologią, jest badaniem prostym do wykonania, bezbolesnym dla kobiet i trwa kilka minut.
    Na terenie powiatu ciechanowskiego badania cytologiczne w ramach Programu wykonują następujące placówki :
    1. Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie Poliklinika w Ciechanowie
        Ciechanów, ul. Mickiewicza 8; tel. 23 673 11 42
    2. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
        Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2; tel. 23 673 05 80  
    3. Przychodnia Lekarska VITA – MED w Ciechanowie
        Ciechanów, ul. Sienkiewicza 71 B; 23 672 32 50
    4. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku,  
        Glinojeck, ul. Targowa 6; tel. 23 674 00 05
    5. Niepubliczny Zakład  Opieki Zdrowotnej ANMED   
        Sońsk, ul. Nasielska 36A; tel. 23 671 41 60.


    Program Profilaktyki Raka Piersi

    Celem programu jest zapewnienie wszystkim kobietom w Polsce w wieku od 50 do 69 lat bezpłatnej mammografii, wykonywanej raz na dwa lata. W ramach tego Programu kobiety w wieku 50 – 69 lat, bez skierowania lekarza, mogą  zgłosić się na bezpłatne badania mammograficzne.
    Mammografia jest to radiologiczna metoda badania piersi u kobiet.  Polega na wykonaniu serii zdjęć gruczołu przy użyciu promieni rentgenowskich. Pozwala na wczesne rozpoznanie raka piersi i innych patologii sutka.
Na terenie powiatu ciechanowskiego badania mammograficzne w ramach Programu wykonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  MEDICA  w Ciechanowie przy  ul. Armii Krajowej 18 A, tel. (42) 254 64 10 i 517 544 004.
   
    Na temat badań możesz porozmawiać ze swoim lekarzem rodzinnym.

    Warto skorzystać z oferty bezpłatnych badań cytologicznych i mammograficznych.
    Profilaktyka to najskuteczniejsza metoda walki z rakiem.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony