Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – to stan dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, radzi sobie ze stresem w codziennym życiu, wydajnie pracuje oraz jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty.

    W ostatnich latach obserwujemy pogarszający się stan zdrowia psychicznego  Polaków. W ciągu ostatniego dziesięciolecia liczba osób leczonych ambulatoryjnie zwiększyła się o połowę, natomiast leczonych stacjonarnie –   o jedną trzecią.
Aktualnie największe zagrożenie dla zdrowia psychicznego Polaków stanowią :
- depresje
- choroby związane ze starzeniem
- zaburzenia alkoholowe i zaburzenia związane z uzależnieniami od innych  
  środków psychoaktywnych
- przewlekłe choroby schizofreniczne i afektywne (zaburzenia nastroju).

    Pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowana jest w trzech obszarach i obejmuje m.in. leczenie ambulatoryjne i szpitalne, usługi opiekuńcze, zasiłki, orzecznictwo pozarentowe, poradnictwo, rehabilitację zawodową i społeczną.


OPIEKA  ZDROWOTNA

   
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki         
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 32 71  
www.szpitalciechanow.com.pl
Poradnia zdrowia psychicznego - tel. 23 673 02 27
Poradnia psychologiczna - tel. 23 673 02 28
Poradnia leczenia uzależnień - tel. 23 673 04 60

Centralny Szpital Kliniczny MSW i A
w Warszawie Poliklinika w Ciechanowie
ul. Mickiewicza 8, 06-400 Ciechanów
Poradnia leczenia uzależnień - tel. 23 673 11 42
Poradnia zdrowia psychicznego

Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT     
Ewa Strojnowska, Karolina Strojnowska
ul. Zamkowa 24, 06-400 Ciechanów
Poradnia uzależnień - tel. 23 673 31 62

Ośrodek Diagnostyczno - Terapeutyczny        
ul. Niechodzka 14 A, 06-400 Ciechanów
Poradnia dla osób z autyzmem - tel. 23 674 35 32    

  
               
ZATRUDNIENIE


Powiatowy Urząd Pracy     
ul. Sygietyńskiego 11, 06-410 Ciechanów
tel. 23 673 08 40, 672 38 44, 672 51 33
www.pup-ciechanow.pl


Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Pułtuska 20A, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 99 22

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie         
Filia w Ciechanowie
ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów
tel. 23 673 07 31
www.wup.mazowsze.pl

POMOC  SPOŁECZNA


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 52 16
www.pcpr-ciechanow.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Kopernika 7, 06-400 Ciechanów
tel. 23 673 40 64

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle          
psychicznie chorych
ul. Krucza 32, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 33 05
www.dpsciechanow.pl


Środowiskowy Dom Samopomocy typu A
dla osób psychicznie chorych 
ul. Niechodzka 14o, 06-400 Ciechanów
tel. 23 673 56 38

Środowiskowy Dom Samopomocy typu B
dla osób z upośledzeniem umysłowym 
ul. Strażacka 7B, 06-400 Ciechanów

Ośrodek Wsparcia w Ciechanowie        
ul. Świętochowskiego 8, 06-400 Ciechanów
tel. 23 673 45 09

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej            
ul. Sienkiewicza 32 d, 06-400 Ciechanów
tel. 23 673 23 41, 672 31 65, 673 27 21
www.ciechanow.mops.pl


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 48 74

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej        
ul. gen. J. Bema 7, 06-450 Glinojeck
tel. 23 674 00 65

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin Ośrodek
tel. 23 671 61 83


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk
tel. 23 671 50 70

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ciechanowska 19, 06-456 Ojrzeń
tel. 23 671 83 92

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra
tel. 23 671 70 78

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
06-461 Regimin 22
tel. 23 681 17 55

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk
tel. 23 671 30 47WSPARCIE I POMOC MOŻNA TAKŻE UZYSKAĆ W NIŻEJ WYMIENIONYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH,
INSTYTUCJACH I ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH:


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Wyzwolenia 10 a, 06–400 Ciechanów
tel. 23 672 26 73, 673 27 73
www.pppciechanow.pl
info@pppciechanow.pl


Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów    
Uzależnień
ul. Powstańców Wielkopolskich 1 A, 06-400 Ciechanów
tel. 23 674 92 31, 673 53 70
telefon zaufania 23 673 49 64

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
"Tęczowa Kraina"
ul. Sienkiewicza 28 A, 06-400 Ciechanów
tel. 696 467 329

Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży         
i Dorosłym Niepełnosprawnym - „Być Jak Inni”
ul. Niechodzka 14 A, 06-400 Ciechanów
tel. 23 674 35 32
www.bycjakinni.org.pl


Polskie Towarzystwo ADHD             
Oddział w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 60 B, 06-400 Ciechanów
tel. 514 787 282, 662 646 995

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci             
Oddział Miejsko - Powiatowy Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 7a, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 40 14
   

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony