Kontakt

RADA POWIATU CIECHANOWSKIEGO  
VI KADENCJI
2018-2023


Przewodniczący
Rady Powiatu Ciechanowskiego


Sławomir  Morawski    


Wiceprzewodniczący:

Elżbieta Wioleta Kuminiarczyk
Grzegorz Liszewski


 

Przewodniczący Rady Powiatu  
w sprawach skarg i wniosków   

przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 13:00 - 16:00
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny  
pokój 218 
tel.  729-055-954

06-400 Ciechanów
ul. 17 Stycznia 7
pok. 218 / II piętro
tel.  729-055-954

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony