Kontakt

RADA POWIATU CIECHANOWSKIEGO  
VII KADENCJI
2024-2029


Przewodnicząca
Rady Powiatu Ciechanowskiego


Elżbieta Szymanik


Wiceprzewodniczący:

Bogdan Kruszyński
Grzegorz Liszewski

 

Przewodniczący Rady Powiatu  
w sprawach skarg i wniosków   

przyjmuje interesantów w piątki
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny  
pokój 218/ II piętro
tel. 729 055 954

06-400 Ciechanów
ul. 17 Stycznia 7
pok. 218 / II piętro
tel.  729 055 954

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony