Skład Rady

 

RADA  POWIATU CIECHANOWSKIEGO

VI KADENCJI
2018-2023


Przewodniczący
Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji

Sławomir  Morawski    

Wiceprzewodniczący:

Elżbieta Wioleta Kuminiarczyk

Grzegorz Liszewski

 

SKŁAD 
RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO

VI KADENCJI
 

L.p. Imię i nazwisko
1. Zenona Ewa Babicz
2. Wiesław Balcerzak
3. Cezary Jarosław Chodkowski
4. Sławomir Ireneusz Rudnicki
5. Irena Gawarecka
6. Zbigniew Gutowski
7. Jan Andrzej Kaluszkiewicz
8. Tomasz Adam Grembowicz
9. Barbara Kornatowska
10. Jolanta Szymańczyk
11. Elżbieta Wioleta Kuminiarczyk
12. Łukasz Lewandowski
13. Grzegorz Liszewski
14. Sławomir Morawski
15. Jacek Bogdan Oglęcki
16. Joanna Potocka-Rak
17. Wojciech Rykowski
18. Jolanta Teklińska
19. Tadeusz Wieczorek
20. Barbara Kamińska
21. Stefan Żbikowski
Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony