Krajowe źródła finansowania

 mrpc.jpg

Okres realizacji – 08.08.2022 r. – 30.11.2022 r.

Całkowita wartość zadania  – 21 500,00 zł, w tym:


- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. ,,Mazowsze dla Młodzieży”  -  18 700,00 zł

- wkład własny -   2 800,00 zł.

 

W ramach realizacji zadania powołana Młodzieżowa Rada Powiatu Ciechanowskiego I kadencji  będzie uczestniczyła w szkoleniach i warsztatach , które m.in. pomogą Radnym w wystąpieniach publicznych, nauczą ich krytycznego myślenia, pracy zespołowej oraz kreatywności. W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzone również szkolenie dla Opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego w celu podniesienia jego kompetencji oraz zostaną opracowane i przekazane młodzieżowym radnym materiały edukacyjne.

 


Bez tytułu.png

Okres realizacji – 01.06.2022 r. – 31.12.2022 r.

Całkowita wartość zadania  – 600 000,00 zł, w tym:


- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu ,,Mazowsze dla sportu 2022” -  300 000,00 zł

- wkład własny -   300 000,00 zł.

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie finansowana jest z  Programu ,,Mazowsze dla sportu 2022’. Planowana inwestycja przewiduje utworzenie boiska o wymiarach 24x44 m. Przewiduje się trzy podstawowe funkcje boiska: boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki i boisko do siatkówki.

Boisko wykorzystywane będzie przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie, a w godzinach popołudniowych obiekt będzie ogólnodostępny.

 


wirtualna strzelnica.PNG

Wirtualna strzelnica w Powiecie Ciechanowskim

W Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie powstanie wirtualna strzelnica, która będzie służyć uczniom  szkół, prowadzącym działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa oraz organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz obronności państwa.

Powiat Ciechanowski pozyskał na ten cel z Ministerstwa Obrony Narodowej środki w kwocie 114 400,00 zł. Koszt całego przedsięwzięcia to 143 000,00 zł.

 


przebudowa_2.PNG

Okres realizacji – 01.07.2021 r. – 31.10.2021 r.

Przewidywany koszt realizacji przedsięwzięcia – 348 676,71 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych -  100 000,00 zł;

- wkład własny - 248 676,71 zł.                                                                 

 

Realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo – Kałęczyn od km 0+000,00 do km 0+600,00” polega na wykonaniu nawierzchni drogi z betonu asfaltowego na powierzchni 2 740,00 m2 i długości 600,00 m, zlokalizowanej na terenie gminy Sońsk w obrębie ewidencyjnym Koźniewo Wielkie na działce nr 143.


przebudowa_1.PNG

Okres realizacji – 01.07.2021 r. – 31.10.2021 r.

Przewidywany koszt realizacji przedsięwzięcia  – 388 993,82 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych -  150 000,00 zł;

- wkład własny - 238 993,82 zł.                                                                 

 

Realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo – Kałęczyn od km 0+600,00 do km 1+200,00” polega na wykonaniu nawierzchni drogi z betonu asfaltowego na powierzchni 3 110,10 m2 i długości 600,00 m, zlokalizowanej na terenie gminy Sońsk w obrębie ewidencyjnym Koźniewo Wielkie na działce nr 143.

 

ścieżka-rowerowa-logo-zaakceptowane ok.jpg

Okres realizacji – 02.03.2020 r. – 30.06.2022 r.

Całkowita wartość zadania  – 7 380 000,00 zł, w tym:


- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju -  4 000 000,00 zł

- wkład własny -   3 380 000,00 zł.

 

Budowa ścieżki rowerowej z Ciechanowa do Gołotczyzny  o długości około 12 km wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym to projekt realizowany w ramach programu  „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Ścieżka przebiegać ma przez malownicze tereny leśne i będzie się łączyć z istniejącą ścieżką rowerową prowadzącą do kąpieliska Krubin. Nowy ciąg komunikacyjny umożliwi m.in. bezpieczny dojazd rowerem do Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Uzupełnieniem projektu będzie stworzenie, na sąsiadującej bezpośrednio z Muzeum Pozytywizmu działce, parku rekreacyjno-poznawczego. Będzie się w nim mieścił wodny i edukacyjny plac zabaw. Prezentowane będą m.in. ciekawostki i rozwiązania techniczne z okresu rewolucji przemysłowej. W ramach projektu powstaną również: park wynalazców, pełnowymiarowe boisko do gry w bule, wielofunkcyjna wiata i duża przestrzeń dla imprez plenerowych. Nie zabraknie niewielkiej górki saneczkowej.


Info-na-stronę ok.jpg

Okres realizacji – 01.02.2022 r. – 31.08.2023 r.

Całkowita wartość zadania  – 5 123 917,79 zł, w tym:


- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju -  3 074 350,67 zł

- wkład własny - 2 049 567,12 zł.

 

Otrzymane dofinansowanie w ramach „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” to możliwość realizacji kolejnej długo wyczekiwanej inwestycji. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351 znajdującej się na terenie gminy wiejskiej Ciechanów (przejście przez miejscowość Rydzewo) pozwoli na zdecydowaną poprawę spójności komunikacyjnej, poprzez sieć dróg powiatowych z drogą krajową nr 60. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji to m.in. nowa nawierzchnia, kanalizacja deszczowa czy chodniki i zjazdy.


Beneficjent Projektu – Powiat Ciechanowski


Okres realizacji – 21.07.2020 r. – 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu – 67 120,00 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego  - 48 000,00 zł
- wkład własny – 19 120,00 zł

Stacja meteorologiczna, która powstała w Gminie Grudusk jest pierwszym na terenie powiatu ciechanowskiego narzędziem dedykowanym rolnikom. Mamy nadzieję, że w dobie coraz częściej występujących anomalii pogodowych, aparatura pomiarowa, w którą jest wyposażona, będzie wspomagać rolników w planowaniu bieżących prac polowych i zabiegów agrotechnicznych.

Zbierane i udostępniane dane obejmują temperaturę, prędkość i kierunek wiatru, ilość opadów, wilgotność powietrza, usłonecznienie.

Zebrane dane analizuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, z którym Powiat nawiązał współpracę.

Zakładka do danych przekazywanych przez stację wkrótce pojawi się na stronie internetowej Starostwa, tymczasem jej pracę można śledzić pod linkiem:


http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Humięcino


Okres realizacji – 08.07.2020 r. – 31.10.2020 r.

Całkowita wartość zadania  – 732 499,10 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych      -  237 300,00 zł

- dofinansowanie gminy Opinogóra Górna                       – 100 000,00 zł
- wkład własny                                                                  – 395 199,10 zł.

 

Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237 W Ciechanów – Opinogóra – Długołęka – Zielona na odcinku Opinogóra Długołęka do granicy powiatu od km 12 + 350,00 do km 13 + 0,40,00 (długość 690,00 mb)” polegała na wykonaniu drogi z mieszanki matyksow – grysowej na powierzchni 4 140,00 m2 i długości 690 m, zlokalizowanej w Długołęce na terenie gminy Opinogóra Górna.


Projekty współfinansowane ze środków budżetu państwa
w ramach programu wieloletniego pod nazwą
"Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016 - 2019"

 

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1240W Ciechanów - Modła - Niedzbórz - Drogiszka - Dalnia

na odcinku ul. Kwiatowej w Ciechanowie”

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa
w ramach programu wieloletniego pod nazwą
,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"• Wartość projektu – 3 181 919,07 zł
• Dofinansowanie z Budżetu Państwa – 1 590 959,00 zł

Inwestycja zrealizowana została w okresie od 06.04.2018r. do 06.10.2018r.

Przedmiot dofinansowania wyżej wymienionego zadania obejmował realizację min .:

• rozbudowę drogi na odcinku o łącznej długości - 670,00 mb,
• wykonanie 655,00 mb kanalizacji deszczowej,
• budowę dwukierunkowej ścieżka rowerowa na odcinku o długości 644,00 mb,
• budowę chodnika na odcinku o długości 701 mb,
• oświetlenie ulicy - 18 opraw LED na 18 słupach,
• wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego ulicy.

___________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa
w ramach programu wieloletniego pod nazwą

,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

 • Wartość projektu: 6 016 774,96 zł
 • Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 2 821 680,00 zł

Inwestycja zrealizowana została w okresie od 06.03.2017r. do 27.11.2017r.

Przedmiot dofinansowania wyżej wymienionego zadania obejmował realizację m.in.:

 • rozbudowę drogi na odcinku o łącznej długości 2049,00 mb,
 • wykonanie 3796 m kanalizacji deszczowej,
 • budowę chodnika na odcinku o długości 3810,00 mb,
 • wykonanie 82 zjazdów,
 • budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej na odcinku o długości 1967,00 mb,
 • wykonanie 2 przystanków komunikacyjnych,
 • przebudowę 7 skrzyżowań,
 • oświetlenie drogi - montaż 190 opraw oświetleniowych LED na 137 słupach,
 • uporządkowanie zieleni przydrożnej.


Projekt wpółfinansowany ze środków budżetu państwa
w ramach programu wieloletniego pod nazwą

„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”


Wartość projektu:  2 251 239,21 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 125 619,00 zł

Inwestycja zrealizowana została w okresie od 29.03.2016 do 16.08.2016 r.

Przedmiot dofinansowania wymienionego zadania obejmował realizację m.in.:

 • przebudowy dogi na odcinku o łącznej długości 1701 mb,
 • budowy chodnika na odcinku o długości 912,30 mb,
 • budowy ścieżki rowerowej na odcinku o długości 1315 mb,
 • 1 zatoki autobusowej  wyposażonej w peron,
 • przebudowy 4 skrzyżowań.

Na podstawie informacji:
Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie

MP

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony