Logo Komunikacja Bez Barier

Krajowe źródła finansowania

Beneficjent Projektu – Powiat Ciechanowski


Okres realizacji – 21.07.2020 r. – 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu – 67 120,00 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego  - 48 000,00 zł
- wkład własny – 19 120,00 zł

Stacja meteorologiczna, która powstała w Gminie Grudusk jest pierwszym na terenie powiatu ciechanowskiego narzędziem dedykowanym rolnikom. Mamy nadzieję, że w dobie coraz częściej występujących anomalii pogodowych, aparatura pomiarowa, w którą jest wyposażona, będzie wspomagać rolników w planowaniu bieżących prac polowych i zabiegów agrotechnicznych.

Zbierane i udostępniane dane obejmują temperaturę, prędkość i kierunek wiatru, ilość opadów, wilgotność powietrza, usłonecznienie.

Zebrane dane analizuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, z którym Powiat nawiązał współpracę.

Zakładka do danych przekazywanych przez stację wkrótce pojawi się na stronie internetowej Starostwa, tymczasem jej pracę można śledzić pod linkiem:


http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Humięcino


Okres realizacji – 08.07.2020 r. – 31.10.2020 r.

Całkowita wartość zadania  – 732 499,10 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych      -  237 300,00 zł

- dofinansowanie gminy Opinogóra Górna                       – 100 000,00 zł
- wkład własny                                                                  – 395 199,10 zł.

 

Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237 W Ciechanów – Opinogóra – Długołęka – Zielona na odcinku Opinogóra Długołęka do granicy powiatu od km 12 + 350,00 do km 13 + 0,40,00 (długość 690,00 mb)” polegała na wykonaniu drogi z mieszanki matyksow – grysowej na powierzchni 4 140,00 m2 i długości 690 m, zlokalizowanej w Długołęce na terenie gminy Opinogóra Górna.


Projekty współfinansowane ze środków budżetu państwa
w ramach programu wieloletniego pod nazwą
"Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016 - 2019"

 

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1240W Ciechanów - Modła - Niedzbórz - Drogiszka - Dalnia

na odcinku ul. Kwiatowej w Ciechanowie”

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa
w ramach programu wieloletniego pod nazwą
,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"• Wartość projektu – 3 181 919,07 zł
• Dofinansowanie z Budżetu Państwa – 1 590 959,00 zł

Inwestycja zrealizowana została w okresie od 06.04.2018r. do 06.10.2018r.

Przedmiot dofinansowania wyżej wymienionego zadania obejmował realizację min .:

• rozbudowę drogi na odcinku o łącznej długości - 670,00 mb,
• wykonanie 655,00 mb kanalizacji deszczowej,
• budowę dwukierunkowej ścieżka rowerowa na odcinku o długości 644,00 mb,
• budowę chodnika na odcinku o długości 701 mb,
• oświetlenie ulicy - 18 opraw LED na 18 słupach,
• wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego ulicy.

___________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa
w ramach programu wieloletniego pod nazwą

,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

 • Wartość projektu: 6 016 774,96 zł
 • Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 2 821 680,00 zł

Inwestycja zrealizowana została w okresie od 06.03.2017r. do 27.11.2017r.

Przedmiot dofinansowania wyżej wymienionego zadania obejmował realizację m.in.:

 • rozbudowę drogi na odcinku o łącznej długości 2049,00 mb,
 • wykonanie 3796 m kanalizacji deszczowej,
 • budowę chodnika na odcinku o długości 3810,00 mb,
 • wykonanie 82 zjazdów,
 • budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej na odcinku o długości 1967,00 mb,
 • wykonanie 2 przystanków komunikacyjnych,
 • przebudowę 7 skrzyżowań,
 • oświetlenie drogi - montaż 190 opraw oświetleniowych LED na 137 słupach,
 • uporządkowanie zieleni przydrożnej.


Projekt wpółfinansowany ze środków budżetu państwa
w ramach programu wieloletniego pod nazwą

„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”


Wartość projektu:  2 251 239,21 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 125 619,00 zł

Inwestycja zrealizowana została w okresie od 29.03.2016 do 16.08.2016 r.

Przedmiot dofinansowania wymienionego zadania obejmował realizację m.in.:

 • przebudowy dogi na odcinku o łącznej długości 1701 mb,
 • budowy chodnika na odcinku o długości 912,30 mb,
 • budowy ścieżki rowerowej na odcinku o długości 1315 mb,
 • 1 zatoki autobusowej  wyposażonej w peron,
 • przebudowy 4 skrzyżowań.

Na podstawie informacji:
Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie

MP

Powrót na początek strony