Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów-Młock-Wola Młocka-Luszewo przejście przez Wolę Młocką.

 

Powiat Ciechanowski z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg pozyskał dofinansowanie w kwocie 1 937 449,54 na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów-Młock-Wola Młocka-Luszewo przejście przez Wolę Młocką na odcinku od km 16+805,00 do km 17+547,00”.

Przebudowa drogi obejmuje wzmocnienie i poszerzenie jezdni, wykonanie zjazdów na posesje oraz budowę chodnika dla pieszych. Planuje się przebudowę trzech skrzyżowań z drogą powiatową nr 1234W oraz dwiema drogami gminnymi. Droga zostanie odwodniona poprzez kanalizację deszczową i rowy przydrożne. Wzmocnione i utwardzone kruszywem zostaną pobocza wzdłuż drogi.

Planowana wartość zadania wynosi 2 794 550,00 zł.

 

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych zostanie zrealizowane zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów- Opinogóra – Długołęka – Zielona na odcinku Opinogóra – Długołęka do granicy powiatu od km7+180,00 do km 11+350,00”.

Zakres prac obejmuje rozbudowę dwóch odcinków drogi o łącznej długości 4,860 km poprzez:

- wzmocnienie i poszerzenie jezdni,

- przebudowę skrzyżowań i  zjazdów indywidualnych do nieruchomości sąsiadujących z drogą,

- przebudowę przepustów poprzecznych pod drogą wraz z odbudową rowów przydrożnych

- wykonanie nowych poboczy,

- wprowadzenie nowej organizacji ruch wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz urządzeniami poprawiającymi stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowita wartość inwestycji 3 891 924,62 zł, w tym dofinansowanie 2 724 347,23 zł.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów

 

Powiat Ciechanowski z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg pozyskał dofinansowanie w kwocie 1 480 635,50 na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk- Gąsocin – Ciechanów na odcinku od km 17+836,00 do km 18+417,80”.

Przebudowa drogi przewiduje poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni, wykonanie zjazdów na posesje, budowę chodnika dla pieszych oraz zatoki postojowej. Planuje się przebudowę siedmiu skrzyżowań z drogami gminnymi oraz uporządkowanie zieleni przydrożnej. Droga zostanie odwodniona poprzez kanalizację deszczową i rowy przydrożne.

Całkowita wartość zadania wynosi 2 115 193,58 zł.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony