Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

droga-powiatowa-grafika-polski-lad.jpg

Nazwa inwestycji: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3248W od miejscowości Ślubowo do Kałęczyna oraz drogi powiatowej nr 3044W od skrzyżowania z DP 2421W do granicy powiatu

Całkowita wartość zadania  – 2 040 816,00 zł, w tym:

- kwota wnioskowanych środków – 2 000 000,00 zł

- deklarowana kwota udziału własnego -   40 816,00 zł

 

Założenia projektowe DP 3248W:

 1. Odcinek przez miejscowość Ślubowo (od skrzyżowania z drogą gminną na Koźniewo Średnie do końca nawierzchni bitumicznej) ok. 900m:
 • Poszerzenie jezdni do 5,5 m
 • Wzmocnienie jezdni poprzez wykonanie warstw bitumicznych 2x4cm
 • Wykonanie poboczy szer. 1,0m
 1. Odcinek od końca nawierzchni bitumicznej w Ślubowie do wiaduktu kolejowego ok. 550m:
 • Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni 2x4cm szer. 5,5m
 • Wykonanie poboczy szer. 1,0m
 1. Odcinek od wiaduktu do skrzyżowania w Kałęczynie ok. 230m:
 • Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni 2x4cm szer. 5,5m
 • Wykonanie poboczy szer. 1,0m

Założenia projektowe DP 3044W:

 1. Odcinek od skrzyżowania z DP 2421W do granicy powiatu ciechanowskiego ok. 220m
 • Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni 2x4cm szer. 5,5m
 • Wykonanie poboczy szer. 1,0m

Zwiększona zostanie dostępności komunikacyjna m.in. do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie.  Inwestycja ta stymulować będzie dalszy rozwój istniejących wysokotowarowych gospodarstw rolnych specjalizujących się w hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji mleka. Realizacja inwestycji usprawni komunikację w obszarze dróg oraz przyczyni się do rozwoju prywatnego sektora produkcyjno-usługowego i rolniczego w tym rejonie.


powiat_ciechanowski boiska szkolne.jpg

Nazwa inwestycji: Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego

Całkowita wartość zadania  – 5 000 000,00 zł, w tym:

- kwota wnioskowanych środków – 4 500 000,00 zł

- deklarowana kwota udziału własnego -   500 000,00 zł.

 

W ramach zadania planowany jest kompleksowy remont i modernizacja sal gimnastycznych w pięciu szkołach średnich. Przy trzech szkołach przebudowane zostaną boiska, które nie były modernizowane od blisko 25 lat. Powstaną nowoczesne obiekty będące miejscem do aktywnego spędzania czasu przez uczniów i lokalną społeczność.

 - W I LO w Ciechanowie remontu wymagają dwie sale gimnastyczne. Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe zewnętrzne i wewnętrzne, roboty remontowe zewnętrzne — dach, roboty remontowe wewnętrzne, stolarka drzwiowa, podłoża i posadzki, tynki wewnętrzne, roboty malarskie wewnętrzne, roboty elektryczne, instalacja klimatyzacji, instalacje sanitarne, montaż urządzeń i sprzętu sportowego.

 - Modernizacja i remont pomieszczeń sali gimnastycznej i zaplecza w ZS nr 3 w Ciechanowie obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka drzwiowa, roboty malarskie wewnętrzne, roboty elektryczne, montaż urządzeń i instalacji, instalacja klimatyzacji, instalacje elektryczne, montaż wyposażenia sprzętu sportowego oraz zakup wyposażenia sali gimnastycznej.

- Modernizacja i remont sali gimnastycznej i zaplecza w budynku ZS nr 2 w Ciechanowie obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka drzwiowa, podłoża i posadzki, roboty malarskie wewnętrzne, roboty remontowe— wymiana pokrycia dachu, roboty elektryczne, montaż urządzeń i instalacji, instalacja klimatyzacji, posadzki oraz instalacje sanitarne.

- Modernizacja i remont sali gimnastycznej w budynku ZS nr 1 w Ciechanowie obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe wewnętrzne, podłoża i posadzki, roboty malarskie wewnętrzne, roboty elektryczne, montaż wyposażenia sprzętu sportowego, montaż urządzeń i instalacji, instalacja wentylacji oraz instalacje sanitarne.

- Modernizacja i remont sali gimnastycznej i szatni WF w budynku ZSTCKU w Ciechanowie obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe wewnętrzne, roboty malarskie, elektryczne oraz montaż urządzeń i instalacji. - przebudowę trzech boisk sportowych. W ramach przebudowy zostaną wykonane: prace rozbiórkowe - demontaż urządzeń, wykonanie podbudowy płyt boisk, nawierzchni poliuretanowej, zakup wyposażenia (bramki do piłki ręcznej z siatkami, zestawy do koszykówki, piłkochwyty oraz ławki boiskowe).


powiat_ciechanowski_polski lad.jpg

Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki - Marszewice

Całkowita wartość zadania  – 5 500 000,00 zł, w tym:


- kwota wnioskowanych środków – 5 225 000,00 zł

- deklarowana kwota udziału własnego -   275 000,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest ,, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki – Marszewice” w celu podniesienia warunków oraz bezpieczeństwa ruchu samochodowego jak i pieszo-rowerowego na przedmiotowym odcinku drogi. Inwestycja zakłada wykonanie drogi o parametrach technicznych drogi klasy Z, których w stanie istniejącym droga nie spełnia.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony