"Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – edycja 2020”

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego przyjął Regulamin kolejnej edycji programu pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2020” dofinansowany ze środków powiatu ciechanowskiego

Ilustracja do artykułu fire-brigade-4208077_1920.jpg

Wnioski o dofinansowanie można będzie składać w terminie od dnia 30 marca 2020 r  do
15 kwietnia 2020 r 
do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, parter, Biuro Obsługi Mieszkańca
Wniosek może być złożony wyłącznie przez  wójta/burmistrza  gminy/miasta z powiatu ciechanowskiego na formularzu opracowanym na potrzeby Programu. Wnioskodawca składa wnioski dla jednostek OSP, których łączna wartość nie może przekroczyć 5 tysięcy zł. Dofinansowanie w formie dotacji  na pomoc  finansową w kwocie do 5 tys.  zł  kosztów kwalifikowanych dla jednej jednostki OSP.
Wnioski składane samodzielnie przez jednostki OSP nie będą rozpatrywane.
Dofinansowanie otrzymane przez gminę/miasto może zostać przekazane jedynie na zadania dotyczące: zakupu nowego  sprzętu ratowniczego, remonty strażnic, pojazdów i sprzętu wykorzystanego do prowadzenia akcji ratowniczych.

Wszystkie koszty związane z realizacją zadania uznane za kwalifikowane muszą być poniesione w okresie od dnia 2 stycznia 2020 do 31 października 2020, a dotacja rozliczona do 30 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje  o Programie dostępne są w załączonym Regulaminie oraz  wzorach wniosku o dofinansowanie i rozliczenie dotacji:

REGULAMIN - tutaj.

Harmonogram rzeczowo - finansowy - tutaj.

Instrukcja i formularz rozliczenia - tutaj.

Wniosek o udzielenie dotacji - tutaj.

Fot. Pixabay

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony