Zapraszamy na dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumentów

W tym dniu mówimy o najważniejszych uprawnieniach, które przysługują każdemu konsumentowi

Ilustracja do artykułu konsumenci4 (1).JPG

Z tego okazji przypominamy o dyżurach Powiatowego Rzecznika Konsumentów Stanisława Wiklińskiego, który przyjmuje interesantów w poniedziałki i środy, w godzinach 8.00-16.00 w budynku Starostwa Powiatowego, pokój nr 19.

Przypomnijmy też o najważniejszych uprawnieniach, które przysługują każdemu konsumentowi.

Prawo do reklamacji

Jest to podstawowe uprawnienie każdego konsumenta. W Polsce obowiązuje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, która jest wynikiem implementacji dyrektyw europejskich z zakresu prawa konsumenckiego.

Pamiętaj, że w każdy przypadku obrotu konsumenckiego masz prawo do reklamacji, które nie może być wyłączone. Niezależnie od tego czy kupujesz telewizor w Media Markt, telefon komórkowy u operatora, czy ogórki u lokalnego przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca stwierdzi, że „reklamacja nie jest uwzględniania” to narusza przepisy prawa.
Takie same uprawnienia, jak przy zakupie produktów, istnieją przy zakupie usług.

Z paragonem czy bez?

Druga istotna rzecz, którą często poruszają konsumenci, to kwestia paragonu. Wielokrotnie zdarzają się sytuacje, kiedy to sprzedawcy uzależniają przyjęcie pisma reklamacyjnego od przedstawienia paragonu. Taka sytuacja jest także naruszeniem prawa. Nie ma bowiem przepisów, które nakładałyby na konsumenta obowiązek przedstawienia paragonu przy reklamacji. Wymaganie go przez sprzedawcę będzie stawianie pozaustawowych wymagań i tym samym będzie próbą ograniczenia praw konsumenta. Naruszy to przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Paragon przy reklamacji jest jedynie dowodem zawarcia umowy z danym przedsiębiorca. Dodajmy dowodem nie jedynym. Równie dobrze, jeżeli sprzedawca kwestionuje w ogóle sam fakt, iż produkt pochodzi z jego sklepu, można okoliczność tę wykazać zeznaniami świadków, czy dowodem z przelewu.

Gwarancja oraz zwrot towaru

W praktyce duże wątpliwości konsumentów wzbudza także kwestia gwarancji, jak również możliwość zwrotu towaru. W tym pierwszym przypadku wielu konsumentów samą gwarancję utożsamia z uprawnieniami do reklamacji. Jest to o tyle błędne, co szkodliwe. Gwarancja to dodatkowe uprawnienie konsumentów, funkcjonujące równolegle do uprawnień z ustawy. Niekiedy może ona przyznawać mniej korzystne prawa konsumentom.

Niekiedy można spotkać się także z błędnym poglądem, iż zwrot towaru to uprawnienie konsumenta.

Kupowanie w internecie

Coraz popularniejsze staje się kupowanie towarów w internecie. Warto pamiętac, że w takiej sytuacji zachowujemy uprawnienia reklamacyjne. Dodatkowo zyskujemy nowe, specyficzne dla internetu, uprawnienia.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony