16. Kampania Białych Serc

To już 16. Kampania Białych Serc, czyli Europejski Solidarny Protest Przeciwko Narkotykom i Przemocy. Jest do akcja, której celem jest propagowanie życia bez narkotyków i przemocy.

plakat XVIKBS.png

Co roku Kampania ma inną tematykę, w tym roku są to e-papierosy i zagrożenia, jakie ze sobą niosą, a które stają się popularne wśród dzieci i młodzieży, i odbywa się pod hasłem "Wszystko w Twoich rękach".
Starosta Ciechanowski pani Joanna Potocka-Rak objęła patronatem 16. Kampanię Białych Serc realizowaną na terenie powiatu ciechanowskiego.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony