Akcja Honorowego Krwiodawstwa

W tym roku rozpoczęła się pierwsza z trzech planowanych Akcji Honorowego Krwiodawstwa zorganizowana przez Starostwo Powiatowe wspólnie z PCK Oddział Rejonowy w Ciechanowie.

akcja krwiodawstwa 28.03.2022.jpg

Do akcji przystąpiło 38 osób, głównie honorowi dawcy krwi, pracownicy Starostwa i młodzież współpracująca  Kołem HDK PCK przy Starostwie Powiatowym. Oddano 17 litrów bezcennej krwi.
Składamy podziękowania za współpracę wszystkim pracownikom Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Ciechanowie.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony