Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie

Zaproszenie do udziału w projekcie

Ilustracja do artykułu logo_info_2013.jpg


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że w okresie  od 1 lutego 2017 roku do 30 listopada 2017 roku realizuje projekt  pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie przebywające bądź opuszczające pieczę zastępczą oraz osoby z niepełnosprawnością zamieszkujące na terenie powiatu ciechanowskiego.
W ramach projektu oferujemy uczestnikom indywidualne bezpłatne wsparcie obejmujące m. in. poradnictwo prawne i psychologiczne, pracę socjalną, treningi tworzenia wizerunku i umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe, zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo oraz działania społeczno - integracyjne.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i spełniające kryteria, tj. osoby w wieku aktywności zawodowej, z orzeczoną niepełnosprawnością, opuszczające bądź przebywające w pieczy zastępczej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, niezatrudnione i zagrożone wykluczeniem społecznym zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.
Więcej informacji na stronie internetowej www.pcpr-ciechanow.pl lub pod numerem telefonu 23 6725216.
Nabór do projektu trwa do 17 lutego 2017 roku do godziny 16.00.

MP

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony