Aktywny samorząd 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 2017 - Moduł I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową).

Ilustracja do artykułu logo PFRON.jpg


Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w terminie od 15  maja  do 30 sierpnia 2017 roku , w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie , 06-400 Ciechanów pokój nr 101 , w godzinach: poniedziałek od 09:00 do 17:00; wtorek-piątek od 8:00  do 16.00.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Ciechanowie w linku  „   Aktywny Samorząd  2017 "  lub do pobrania w pokoju nr 101 , w godzinach pracy Powiatowego Centrum.

W 2017 roku, w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" realizowane będą następujące formy wsparcia:
- Moduł I:
- Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
- Obszar B, zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
- Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

- Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym - wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Zainteresowane pomocą osoby niepełnosprawne zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi „Zasadami przyznawania dofinansowania w ramach programu pilotażowego  Aktywny Samorząd  w 2017 roku w powiecie ciechanowskim".

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

MP/02.06.2017

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony