Awans zawodowy nauczycieli

Sierpień to miesiąc, w którym nauczyciele najczęściej przystępują do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. W tym roku w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie do egzaminu przystąpiło troje nauczycieli. Wszyscy zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego.

Ilustracja do artykułu IMG-4320.jpg

Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 r. w siedzibie Starostwa. Przed wręczeniem aktu awansu nauczyciele złożyli ślubowanie według następującej roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Po przyjęciu ślubowania pan Stanisław Kęsik, Wicestarosta wręczył akt awansu pani Anecie Tucholskiej z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie, pani Oldze Kownackiej i pani Katarzynie Ignatowskiej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie.          

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony