Bezpieczne warunki wypoczynku dzieci i młodzieży

Omówienie działań samorządu, służb, inspekcji i straży pod względem bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, od 28 stycznia do 10 lutego 2019 roku, w ramach akcji „Bezpieczne Ferie”.

Ilustracja do artykułu spotkanie_bezpieczeństwo.jpg

21 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Starosta Joanna Potocka- Rak, Komendant Powiatowej Policji - insp. Grzegorz Grabowski, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - st. kpt. Jarosław Nowosielski oraz kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Celem spotkania było omówienie działań samorządu, służb, inspekcji i straży pod względem bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, od 28 stycznia do 10 lutego 2019 roku, w ramach akcji „Bezpieczne Ferie”.

Następnie omówiono główne założenia wspólnych ćwiczeń służb ratowniczych, doskonalenie technik ratowniczych na lodzie, które zostaną przeprowadzone 24 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 12.00 na kąpielisku - Krubin.

Kolejnym punktem spotkania była analiza koncepcji utworzenia na terenie powiatu Powiatowej Rady Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, a także dyskusja nad planem funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

AB

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony