Bezpłatne webinarium Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z zasadami naboru wniosków w ramach konkursu nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-111/20.

Ilustracja do artykułu webinarium_29.07.2020.png

W środę 29 lipca o godzinie 10:00 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na bezpłatne webinarium, na którym omówione zostaną założenia konkursu oraz warunki formalne i kryteria wyboru projektów dla naboru wniosków w ramach konkursu nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-111/20.


Szczegóły dotyczące webinarium i formularz rejestracyjny na https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/webinarium-nabor-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-dzialania-3-3-innowacje-w-msp-typ-projektow-finansowanie-wydatkow-msp-ktorych-sytuacja-p/

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony