Budżet powiatu ciechanowskiego na 2018 rok uchwalony!

Uchwałę budżetową radni przyjęli jednomyślnie

Ilustracja do artykułu DSC01801.JPG

Budżet powiatu ciechanowskiego po stronie dochodów zamyka się kwotą 101 mln zł, a po stronie wydatków kwotą powyżej 110 mln zł.

Po raz pierwszy w historii powiatu utworzono deficyt w kwocie ok. 9 mln zł. Zaplanowano również zaciągnięciu kredytu długoterminowego wielkości 12,5 mln zł., który będzie przeznaczony na sfinansowanie inwestycji drogowych. W 2018 roku spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wyniesie około 4 mln zł.

Jak zapowiedział podczas obrad starosta Sławomir Morawski, deficyt budżetowy wynika z tego, że w budżecie powiatu znaczna kwota wydatków to wydatki majątkowe (inwestycyjne), które stanowią ok. 24 proc. budżetu powiatu, tj. więcej niż 26 mln zł.

Wyszacowane dochody dotyczą:

- dochodów bieżących – 88.280.044 zł.
- dochodów majątkowych – 12.824.484 zł.

Wydatki na 2018 rok dotyczą:

- wydatków bieżących – 83.821.613 zł.
- wydatków majątkowych – 26.059.424 zł.

Jak zaznaczył, przedstawiając projekt budżetu starosta S. Morawski, Zarząd Powiatu opracowując projekt na 2018 rok dokonał szczegółowej analizy potrzeb zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu.

W zakresie inwestycji przyjęto wydatki na budowę i modernizację dróg powiatowych w kwocie 24 mln zł. W ramach tej kwoty kontynuowane będą dwa zadania tj. „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Ciechanów-Młock oraz Pniewo-Czeruchy na łączną kwotę powyżej 8 mln zł. Czas realizacji tych inwestycji to lata 2017-2018.

Ponadto planuje się zrealizować 9 innych zadań jednorocznych dotyczących przebudowy dróg powiatowych na łączną kwotę powyżej 15 mln zł., w tym m.in. przebudowę ulicy Kwiatowej w Ciechanowie.

Do budżetu na 2018 rok weszła realizacja inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół nr 2 w ramach pozyskanych środków unijnych za kwotę poniżej 2 mln złotych.

Starosta dodał też, że wydatki dotyczące pomocy społecznej, rodziny, oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej stanowią ponad 52 proc. budżetu powiatu.

Szef Zarządu Powiatu stwierdził, że budżet na 2018 rok jest podobnie jak w innych samorządach uzależniony od środków zewnętrznych, które pozyskują samorządy. Zarząd Powiatu dołoży wszelkich starań aby takie pieniądze dla powiatu pozyskać.

Projekt budżetu został dobrze oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz przez Komisję Budżetowo-Finansową Rady Powiatu.
Podczas przyjmowania uchwały radni byli jednomyślni. Za przyjęciem budżetu głosowało 20 radnych obecnych na sesji.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony