Dodatkowymi uprawnieniami będzie możliwość przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych, placówkach handlowych, zakładach produkcyjnych

Absolwenci kursu otrzymają przygotowanie do prowadzenia pracy pedagogicznej w zakresie kursów i praktycznej nauki zawodu

Ilustracja do artykułu cku_bud.jpg


Kurs jest adresowany do:

· mistrzów – właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych i produkcyjnych,
· instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.

Warunki stawiane kandydatom: zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644).

Program zatwierdzony jest przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty obejmuje 70 godzin z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

Adres miejsca organizacji kursu - Centrum Kształcenia Ustawicznego
06-400 Ciechanów, ul. Kopernika 7,
tel. 23 672 25 06 e-mail: sekretariat@cku-ciechanow.pl

Planowana liczba uczestników – 10 – 15 osób
Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kursu – 12.11.2017 - 10.12.2017
(zajęcia teoretyczne w soboty i niedziele)

Informacje organizacyjne:

Cena kursu pedagogicznego: 750,00 zł od osoby.
Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły osobiście, telefonicznie lub e- mailem.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony