Uczestnicy Projektu to osoby dorosłe, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje

Jego celem jest zdobycie kwalifikacji i podniesienie umiejętności zawodowych przez 89 dorosłych osób dorosłych - 30 kobiet i 59 mężczyzn

Ilustracja do artykułu 18342151_797631803728788_7419793683983568653_n.jpg

Zakłada się, że ok. 60 proc. uczestników, będą to osoby zamieszkujące tereny wiejskie. Projekt zapewnia możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji przez kobiety i mężczyzn z różnych grup społecznych, niezależnie od wyznania i pochodzenia, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem, bezrobotnych i pracujących, osób o różnym statusie społecznym.

Cele szczegółowe Projektu to:

  •  zdobycie kwalifikacji technika rachunkowości przez 13 osób (na 15 UP) w okresie V 2017 - IV 2018
  •  zdobycie kwalifikacji technika żywienia i usług gastronomicznych przez 22 osoby (na 25 UP) w okresie IX 2017 - IV 2018
  •  zdobycie prawa jazdy kat. C, C+E i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przez 26 osób (na 30 UP) w okresie V - XII 2017 (I edycja) i IX- XII 2018 (II edycja)
  •  zdobycie kwalifikacji operatora koparko-ładowarki i koparki jednonaczyniowej kl.III przez 14 osób (na 16 UP) w okresie IX - XII 2017 (I edycja) i III - VI 2018 (II edycja)
  •  zdobycie kwalifikacji spawacza metodą MMA, TIG i MAG przez 14 osób (na 16 UP) w okresie IX -XII 2017 (I edycja) i III -VI 2018 (II edycja).

Jest to projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Osi Priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu", Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 "Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych". Projekt otrzymał dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Beneficjentem projektu jest Powiat Ciechanowski a realizatorem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie.

Biuro Projektu mieści się w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Kopernika 7, 06-400 Ciechanów.

BTW

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony